Kalendarz

Środa 19 Czerwca 2019

Imieniny

Imieniny: Romualda, Gerwazego, Protazego

Licznik odwiedzin

Jesteś: 14141427 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Treść strony

Uchwała nr 1/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 10.12.2014 r w sprawie upoważnienia członków Zarządu uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-10-11
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-10-11 12:42

Uchwała nr 2/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 10.12.2014 r w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-10-11
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-10-11 12:44

Bilans na dzień 31.12.2015r SPZOZ

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-27 12:18
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-27 12:22

Rachunek Zysków i Strat SPZOZ za 2015 r.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-27 12:20

Przewidywany Rachunek Zysków i Strat SPZOZ na 30.06.2016r.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-27 12:21

Uchwała Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27.06.2016 nr XVIII/117/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Mławskiego z informacją przepływów pieniężnych na lata 2016-2025.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-16 13:20
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-16 14:27

Uchwała Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27.06.2016 r Nr XVIII/115/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-16 13:25

Uchwała nr Ci.207.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-16 13:28

Uchwała nr Ci.347/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8.XII.2015 r w sprawie wydania opinii o przełożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-16 13:30

Uchwała nr Ci.36.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.I.2016 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-16 13:34

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr. CI.211.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Mławskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-16 13:37

Uchwała Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27.06.2016, Nr XVIII/116/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-16 13:40

Sprawozdania za I kwartał 2016r

  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-05-04 14:32
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-05-04 14:34
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-05-04 14:34
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-05-04 14:35
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-05-04 15:09
 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-05-04 14:29

Sprawozdania za II kwartał 2016 rok

  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-08-03 12:14
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-08-03 12:18
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-08-03 12:19
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-08-03 12:20
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-08-03 12:20
  • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2016-08-03 12:21
 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-08-03 12:13

Sprawozdania za III kwartał 2016r

  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-11-10 09:08
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-11-10 09:10
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-11-10 09:11
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-11-10 09:12
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-11-10 09:13
 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-11-10 09:07

Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.

  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2017-03-14
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-03-14 14:07
  • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 14:12
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2017-03-14
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-03-14 14:08
  • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 14:13
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2017-03-14
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-03-14 14:09
  • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 14:14
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2017-03-14
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-03-14 14:10
  • autor informacji: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2017-03-14
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-03-14 14:10
 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-03-14 14:05

Banery

platforma epuap
ESP
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
pies
programy UE
Banner I biegu
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09