Kalendarz

Środa 19 Czerwca 2019

Imieniny

Imieniny: Romualda, Gerwazego, Protazego

Licznik odwiedzin

Jesteś: 14141972 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Treść strony

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-16 13:59

Sprawozdania za IV kwartał 2014

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-02-24 11:07

Sprawozdania za I kwaratła 2014

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-05-06
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-05-06 15:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-22 12:32

Sprawozdania za II kwaratła 2014

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-08-22
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-08-22 12:32

Oświadczenie

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-08-27
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-08-27 11:35

Uchwała Nr XLI/311/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-09 13:36

Uchwała Nr XLI/313/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Mławskiego.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-09 13:39

Uchwała Nr.Ci.298.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 października 2014r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Powiatu Mławskiego.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-09 13:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-09 13:57

Uchwała Nr XLI/312/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-09 13:44

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-09 13:47

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-09 13:48

Uchwała Nr.Ci.311.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-10 13:54
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-10 14:11

Uchwała Nr.Ci.38.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-10 14:01

Uchwała Nr.Ci.39.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-10 14:04

Uchwała Nr. Ci.231.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r. wyrażająca opinię o przedłużonej przez Zarząd Powiatu Mławskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 rok.

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-10 14:08
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-10 14:12

Sprawozdania za III kwartał 2014 SPZOZ

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-16
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-16 13:51

Sprawozdania za III kwartał 2014

 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-23
 • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-23 13:08
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-23 13:09

Banery

platforma epuap
ESP
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
pies
programy UE
Banner I biegu
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09