Kalendarz

Czwartek 16 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Ruty, Marii, Magdaleny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16208876 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Treść strony

kontrola przetwarzania ochrony danych osobowych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Mławie
kontrola udzielania przedsiębiorcom koncesji na wydobywanie kopalin ze złóz, odmowy ich wydania, zmiany, cofania, wygaszania i przeniesienia koncesji a także prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzania i realizacji planów jego wykorzystania oraz naliczania i aktualiozcji opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oddane w uzytkowanie wieczyste i trwały zarzad
kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy realizacji zadań wynikających z art. 28b - 28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Mławie
kontrola problemowa w przedmiocie realizacji zadań planistyczno - organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej
kontrola w zakresie działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju w zakresie "Zabezpieczenie rzeczowych składników majątku przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą"

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09