Kalendarz

Niedziela 16 Czerwca 2019

Imieniny

Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Licznik odwiedzin

Jesteś: 14124760 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: Menu przedmiotowe BIP Starostwo Powiatowe Sekretarz, Skarbnik

Treść strony

Sekretarz Powiatu - Edyta Wild
tel 23 654 34 09,
fax 23 655 26 22
e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:

  1. nadzór nad organizacją pracy Starostwa,

  2. czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań,

  3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz

   zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,

  4. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnieniem pracy  w Starostwie;

 2. koordynacja całokształtu zagadnień organizacyjno-technicznych oraz współpracy Rady Powiatu i Zarządu Powiatu z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami i strażami;

 3. koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendum na terenie powiatu;

 4. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty;

 5. w razie nieobecności Starosty i Wicestarosty funkcję kierownika Starostwa pełni Sekretarz, w takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Starosty jako kierownika Starostwa;

 6. sporządzanie testamentu allograficznego

 7. Sekretarz jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.


   

drukuj ()

 • autor informacji: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 08:38
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-04 14:39

Skarbnik Powiatu – Elżbieta Kowalska
tel 23 655 29 10
fax 23 655 26 22
e-mail: elzbieta.kowalska@powiatmlawski.pl

 

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

 1. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawaw zakresie obsługi księgowej budżetu powiatu;

 2. przygotowywanie projektu budżetu powiatu;

 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu;

 4. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;

 5. sporządzenie sprawozdawczości budżetowej;

 6. przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu;

 7. opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;

 8. organizacja obiegu dokumentów finansowych Starostwa;

 9. kierowanie działalnością wydziału właściwego do spraw finansowych;

 10. wykonywanie obsługi księgowo-kasowej Starostwa;

 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Skarbnika.

       2. Skarbnik Powiatu jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Finansowo – Budżetowego.

   

   

drukuj ()

 • autor informacji: Renata Bropdacka
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 08:40
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-22 15:38

drukuj całą stronę

Banery

platforma epuap
ESP
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
pies
programy UE
Banner I biegu
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09