Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18731848 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 8

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1-2, 3 lit. b, 4-5, 7, 8a, 8d lit. c i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku z § 11-15 oraz § 17 ust. 1-3, § 18 i § 21 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. poz. 1752) zarządza się, co następuje:

§ 1.   W rozporządzeniu nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie  zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2761) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej "obszarem zapowietrzonym", uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie żuromińskim:

       a) w gminie Bieżuń miejscowości: Zgliczyn Pobodzy, Sławęcin, Gołuszyn, Wilewo, Pełki, Wieluń-Zalesie, Karniszyn-Parcele, Strzeszewo, Karniszyn, Kocewo, Sadłowo-Parcele, Kobyla Łąka, Sadłowo, Stawiszyn - Łaziska, Stawiszyn - Zwalewo, Bieżuń – miasto, Małocin, Trzaski, Dźwierzno, Myślin,

      b) w gminie Żuromin miejscowości: Dębsk, Młudzyn, Chamsk, Poniatowo, Kruszewo, Będzymin,

      c) w gminie Siemiątkowo miejscowość Siciarz,

      d) w gminie Lutocin miejscowości: Chromakowo, Siemcichy, Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Przeradz Mały, Mojnowo, Obręb, Swojęcin;

2) w powiecie mławskim:

    a) w gminie Radzanów miejscowości: Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Witowy, Cegielnia Ratowska, Radzanów, Ratowo, Luszewo,

    b) w gminie Szreńsk miejscowości: Złotobwo- Koziczki, Pączkowo, Bielawy.

§ 2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym", uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie żuromińskim:

    a) w gminie Bieżuń miejscowości: Adamowo, Małocin, Zgliczyn-Pobodzy, Sadłowo-Parcele, Kobyla Łąka, Sadłowo, Bielawy Gołuskie, Stawiszyn-Zwalewo, Wilewo, Trzaski, Pełki, Wieluń-Zalesie, Karniszyn-Parcele, Dąbrówki, Stanisławowo, Karniszyn, Kocewo, Sadłowo, Myślin, Pozga, Bieżuń – miasto, Strzeszewo, Dąbrówki, Mak, Władysławowo, Stawiszyn-Łaziska, Sławęcin, Gołuszyn,

   b) w gminie Żuromin miejscowości: Kliczewo Duże, Wólka Kliczewska, Stare Nadratowo, Nowe Nadratowo, Chamsk, Olszewo, Dębsk, Żuromin- miasto, Młudzyn, Wiadrowo, Franciszkowo, Sadowo, Kosewo, Kliczewo Małe, Kruszewo, Poniatowo, Brudnice, Rzężawy, Dąbrowa, Cierpigórz, Raczyny, Rozwozin, Będzymin, Tadajówka, Dąbrowiec,

   c) w gminie Siemiątkowo miejscowości: Wola Łaszewska, Suwaki, Dzieczewo, Gradzanowo, Łaszewo, Antoniewo, Sokołowy Kąt, Nowa Wieś, Siemiątkowo, Siciarz, Siemiątkowo-Rogale, Rostowa, Pijawnia, Nowopole, Ziemiany, Gradzanowo Kościelne, Łaszewo, Chrapoń, Siemiątkowo-Kosmy, Siemiątkowo-Rechty,

   d) w gminie Kuczbork-Osada miejscowości: Chodubka, Nidzgora, Olszewko, Zielona, Kuczbork,

   e) w gminie Lutocin miejscowości: Przeradz Mały, Przeradz Wielki, Parlin, Siemcichy, Przeradz Nowy, Seroki, Jonne, Mojnowo, Chromakowo, Swojęcin, Lutocin, Zimolza, Obręb, Elżbiecin, Felcyn, Pietrzyk, Głęboka, Szoniec, Psota, Chrapoń, Dębówka, Boguszewiec,

   f) w gminie Lubowidz miejscowości: Biały Dwór, Łazy, Bądzyn, Cieszki, Sinogóra, Rynowo, Żarnówka, Lubowidz, Dziwy;

2. w powiecie sierpeckim:

    a) w gminie Zawidz miejscowości: Jaworowo Lipa, Jaworowo Kłódź, Jaworowo-Kolonia,   

    b) w gminie Rościszewo miejscowości: Rumunki-Stara Wieś, Polik, Lipniki, Rzeszotary-Zawady, Września, Puszcza, Ostrów;

3) w powiecie mławskim:

    a) w gminie Radzanów miejscowości: Zgliczyn-Glinki, Bojanowo, Bębnowo, Radzanów, Gradzanowo Włościańskie, Józefowo, Wróblewo, Bońkowo Podleśne, Budy Matusy, Bońkowo Kościelne, Bębnówko, Wróblewo-Tartak, Wróblewo-Budy, Luszewo, Józefowo, Gradzanowo-Zbęskie Kolonia, Gradzanowo-Zbęskie, Zieluminek,

    b) w gminie Szreńsk miejscowości: Rochnia, Złotowo, Przychód, Grądek, Kunki, Wola Proszkowska, Proszkowo, Liberadz, Ostrów, Miączyn Mały, Sławkowo, Miączyn Duży, Ługi, Kobuszyn, Miłotki, Pączkowo, Stare Garkowo, Nowe Garkowo, Bielawy, Mostowo, Szreńsk,

    c) w gminie Strzegowo miejscowości: Staroguby, Rudowo, Breginie, Giełczyn, Marysinek, Syberia, Mdzewko, Chądzyny Krusze, Chądzyny Kuski; Adamowo, Giełczynek, Radzimowice, Budy Budzkie.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.  Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żurominie, Sierpcu i Mławie, Staroście Żuromińskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żurominie, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Komendantowi Powiatowemu Policji w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubowidz, Wójtowi Gminy Lutocin, Wójtowi Gminy Siemiątkowo, Wójtowi Gminy Kuczbork-Osada, Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin, Staroście Sierpeckiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sierpcu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Wójtowi Gminy Rościszewo, Wójtowi Gminy Zawidz, Staroście Mławskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, Wójtowi Gminy Radzanów, Wójtowi Gminy Szreńsk, Wójtowi Gminy Strzegowo, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom.

§ 3. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 rozporządzenia.

  1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik

do rozporządzenia nr  8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2  kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego

AYuaCQXoPjaeAAAAAElFTkSuQmCC

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09