Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18732449 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 • Posiedzenie PZZK

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 2.04.2021 roku o godz. 19:00 w trybie pilnym  zostało zwołane przez Starostę Mławskiego posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie odbyło się w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.Uczestniczyli w nim szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie i Wójt Gminy Radzanów.  Przedmiotem posiedzenia  było omówienie bieżącej sytuacji i analiza zagrożenia epizootycznego na terenie powiatu mławskiego oraz podjęcie dalszych działań związanych z likwidacją ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Ratowo gm. Radzanów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie przedstawił aktualną sytuację, poinformował o likwidacji ogniska ptasiej grypy w Ratowie, gdzie uśpiono i zutylizowano stado ok. 90 000 kur. Ponadto uczestnicy posiedzenia zapoznali się z treścią zapisów rozporządzenia wojewody mazowieckiego Nr 8 z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego, obowiązującymi w wyznaczonych strefach zapowietrzonej i zagrożonej obostrzeniami weterynaryjnymi. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie dokonają  oznakowania stref wskazanych w cytowanym rozporządzeniu. Podczas posiedzenia omówiono zasady wzajemnej współpracy i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach zarządzania kryzysowego podczas wystąpienia epizootii.

W sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy strefy bezpieczeństwa weterynaryjnego będą w drodze rozporządzeń wojewody mazowieckiego rozszerzane.

Obecny stan wynikający z rozporządzenia wojewody dotyczący powiatu mławskiego wygląda następująco:

Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej "obszarem zapowietrzonym", uznaje się teren obejmujący:

 1. w gminie Radzanów miejscowości: Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Witowy, Cegielnia Ratowska, Radzanów, Ratowo, Luszewo,
 2. w gminie Szreńsk miejscowości: Złotowo- Koziczki, Pączkowo, Bielawy.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej„obszarem zagrożonym", uznaje się teren obejmujący:

 1. w gminie Radzanów miejscowości: Zgliczyn-Glinki, Bojanowo, Bębnowo, Radzanów, Gradzanowo Włościańskie, Józefowo, Wróblewo, Bońkowo Podleśne, Budy Matusy, Bońkowo Kościelne, Bębnówko, Wróblewo-Tartak, Wróblewo-Budy, Luszewo, Józefowo, Gradzanowo-Zbęskie Kolonia, Gradzanowo-Zbęskie, Zieluminek,
 2. w gminie Szreńsk miejscowości: Rochnia, Złotowo, Przychód, Grądek, Kunki, Wola Proszkowska, Proszkowo, Liberadz, Ostrów, Miączyn Mały, Sławkowo, Miączyn Duży, Ługi, Kobuszyn, Miłotki, Pączkowo, Stare Garkowo, Nowe Garkowo, Bielawy, Mostowo, Szreńsk,
 3. w gminie Strzegowo miejscowości: Staroguby, Rudowo, Breginie, Giełczyn, Marysinek, Syberia, Mdzewko, Chądzyny Krusze, Chądzyny Kuski; Adamowo,Giełczynek, Radzimowice, Budy Budzkie.”;

 W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 1. a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

– uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

– ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

 1. b) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków,
 2. c) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 3. d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 4. e) posiadaczowi zwierząt:

– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych, który to wykaz udostępnia się na żądanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

– niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

2) zakazuje się:

 1. a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach, chyba, że ssaki utrzymywane są wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:

– kontaktu z drobiem i innymi ptakami,

– dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki,

 1. b) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii wyraził zgodę, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków,
 2. c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki.

 

 

 

 • data: 2021-04-03

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09