Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18732067 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Wnioski
    • autor: athree23 z Pixabay

Spółki wodne i ich związki mogą ubiegać się o dotację podmiotową z budżetu państwa

W związku z podpisaną ustawą budżetową na 2021 r. spółki wodne oraz ich związki mogą ubiegać się o dotację podmiotową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realziację których została udzielona inna dotacja.

O dotację mogą ubiegać się spółki, które posiadają wpis do systemu informacyjnego gospodarowania wodami (dawny kataster wodny). Przy współudziale środków z budżetu państwa można będzie realizować prace związane m.in. z konserwacją rowów melioracyjnych (tj.: wykaszanie skarp i dna rowów, wygrabianie porostów, wycinkę drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, naprawę skarp i dna rowów, odmulanie i naprawę przepustów i inne) oraz usuwaniem awarii drenarskich (tj.:odmulanie i czyszczenie rurociągów drenarskich, odkopywanie, przekładanie, naprawę lub wymianę uszkodzonych rurociągów drenarskich, odmulanie wylotów drenarskich i inne). O wysokości przyznanej dotacji decydować będzie przede wszystkim kryterium dotyczące powierzchni zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spólki oraz wysokość zrealizowanego budżetu spółki za rok ubiegły.

W bieżącym roku dodatkowo zostanie przyznana dotacja przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.50) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych dla spółek wodnych z województwa mazowieckiego, której wysokość poznamy w najbliższym czasie po dokonaniu podziału ww. rezerwy przez MRiRW. Przyznane środki zostaną rozdysponowane pomiędzy spółki, które w 2020 roku uzyskał ściągalność składek członkowskich bieżących na poziomie lub powyżej 50%.

Przyjęto, że minimalna kwota dotacji w 2021 roku z budżetu wojewody mazowieckiego będzie wynosila 1500zł. W przypadku ubiergania się o dotacje z budżetu wojewody, jak i rezerwy celowej proszę o złożenie jednego wniosku. Minimalna kwota dotacji ze środków pochodzących z rezerwy celowej będącej w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie wyznaczona po przyznaniu środków z ww. rezerwy dla województwa mazowieckiego.

Obowiązujące dokumenty oraz inne indormacje dot. pozyskania dotacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce robimy-> Gospodarka Wodna->Dotacja dla spólek wodnych i związków spółek wodnych. Wypełnione wioski należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Termin złożenia wniosku o przyznanie dotacji uważa się z zachowany, jeżeli dokumenty zostaną dostarczone zaq pomocąś Poczty Polskiej lub złozone osobiście do MUW w Punkcie Obsługi Klienta, wejście "F" od al. Solidarności 81, do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 16.00. Wnioski złozone po terminie nie będą rozpatrywane.

  • autor: Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki, data: 2021-03-19

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09