Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18731829 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 • Rodzina
  • autor: Mabel Amber z Pixabay

PCPR poszukuje chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie.

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być  powierzone osobom, które:

 • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny  - w przypadku , gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, ci zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej niezawodowej  musi posiadać stałe źródło dochodu;
 • inne, w zależności od liczby dzieci przebywających w rodzinie.

Osobom, chętnym do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oferujemy:

 • wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej;
 • świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
 • 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej ( babcia, dziadek, rodzeństwo);
 • 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka
 • dodatek wychowawczy 500 plus,
 • świadczenie ,,Dobry Start” – 300 zł,
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz korzystanie z poradnictwa psychologicznego.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • osobisty - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, Reymonta 4, I piętro, pokój nr 5,
 • telefoniczny na nr tel. 23 654-43-56,
 • e-mail: pcprmlawa@poczta.onet.pl.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

 • autor: PCPR w Mławie, data: 2021-03-10

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09