Kalendarz

Niedziela 28 Lutego 2021

Imieniny

Imieniny: Romana, Makarego, Józefa

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18236706 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Przejęcie dyspozytorni medycznych – podsumowanie działań Wojewody

Od 1 stycznia 2021 r. Wojewoda odpowiada za funkcjonowanie dyspozytorni medycznych w Warszawie, Radomiu i Siedlcach, zarówno w zakresie realizacji samego zadania, jak i personelu. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki podsumował ten proces. Wszystkie dyspozytornie na Mazowszu działają bez zakłóceń i obsługują średnio ok. 2,5 tys. zgłoszeń dziennie. Łącznie od początku stycznia dyspozytornie odebrały 61 718 połączeń. – W związku z niepokojącymi sygnałami w podległych Marszałkowi podmiotach świadczących usługi ratownictwa zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienia do Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego i poprosiłem o osobisty nadzór Pana Marszałka nad tymi podmiotami – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Zgodnie z zapisami ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2021 r., Wojewoda Mazowiecki odpowiada za funkcjonowanie dyspozytorni medycznych zarówno w zakresie realizacji samego zadania, jak i personelu. Należy podkreślić, że nie są prawdą rozpowszechniane informacje, że tylko Wojewoda Mazowiecki przejął dyspozytornie medyczne.
W rzeczywistości większość Wojewodów przejęło zgodnie z planami prowadzenie dyspozytorni, a tylko kilku powierzyło ich funkcjonowanie dotychczasowym dysponentom.

Zatrudnieni przez Wojewodę dyspozytorzy mają odpowiednie kwalifikacje medyczne umożliwiające realizację zadań na tym stanowisku zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W Warszawie również udało się zapewnić obsadę, jednak proces ten był utrudniony, co mogło wpłynąć w konsekwencji na bezpieczeństwo mieszkańców.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki napotkał na działania utrudniające proces przejęcia dyspozytorni w zakresie zatrudnienia dyspozytorów (dotyczy to nieprzekazania dokumentów niezbędnych do dalszego zatrudnienia dyspozytorów). W związku m.in. z nieprzekazaniem akt pracowników, Wojewoda złożył zawiadomienie do prokuratury. Jako że niespełnienie tego obowiązku naraża pracowników na utratę praw pracowniczych, 5 stycznia 2021 r. MUW skierował ponowne wezwanie do WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie o przekazanie do 7 stycznia br. akt osobowych osób, które od 1 stycznia 2021 r. stały się pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia dzisiejszego nie zostały one przekazane.
Z tego powodu MUW zgłosił tę sprawę również do inspekcji pracy.

W związku z tym Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o wyjaśnienie, czy ma wiedzę, iż WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie nie przekazała dokumentów kadrowych, których brak uniemożliwia realizowanie praw pracownika (wynikających ze stażu pracy). Są to pracownicy, którzy dobrowolnie podjęli zatrudnienie w urzędzie wojewódzkim (do końca grudnia 2020 r. byli zatrudnieni w WSPRiTS „Meditrans”).

Wojewoda Mazowiecki poprosił też Marszałka o odniesienie się do kwestii braków kadrowych w obsadzie dyspozytorów w ostatnich miesiącach 2020 r. Wykazała to analiza danych pochodzących z modułu raportowego SWD PRM, przesłanego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie za pośrednictwem Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

– Przez długi czas byliśmy świadkami kampanii polegającej na dezinformacji i manipulacji. Przedstawiciele zarządu województwa i przewodniczący komisji zdrowia sejmiku wojewódzkiego starali się stworzyć wśród mieszkańców poczucie zagrożenia budowane na kłamliwych informacjach. Wprowadzano np. w błąd, że dla dysponowania karetki znaczenie ma lokalizacja dyspozytora. Niestety takie twierdzenia kompromitują ich autorów i pokazują kompletną nieznajomość obecnie działającego jednolitego dla całej Polski systemu informatycznego. Starano się wmówić mieszkańcom, że tylko Wojewoda Mazowiecki decyduje się na taki ruch. Fakty pokazują co innego – zmiana przewidziana ustawą dokonała się w wielu województwach. Po wnikliwej analizie okazało się też, że to nie wojewoda ma problem z zapewnieniem obsługi dyspozytorskiej, lecz warszawski Meditrans w ostatnich miesiącach 2020 r. notorycznie nie zapewniał właściwej obsługi, dopuszczając do dramatycznych braków kadrowych na dyżurach. Dziś po kilku tygodniach od przejęcia dyspozytorni mogę powiedzieć, że obecnie działa ona lepiej. Pokazuje to chociażby wskaźnik połączeń odbieranych w zastępstwie przez inne województwa. Na przykładzie dyspozytorni warszawskiej – liczba połączeń odbieranych w zastępstwie przez inne województwa spadła o połowę – z 5,3 tys. w listopadzie 2020 r. do 2,2 tys. w styczniu 2021 r. Chciałbym podziękować dyspozytorom, którzy podjęli pracę w urzędzie wojewódzkim. System ratownictwa tworzą przede wszystkim ludzie. Od profesjonalizmu dyspozytorów zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Zapewniam, że dyspozytorzy zatrudnieni w urzędzie wojewódzkim mają wysokie kwalifikacje i wykonują swoje zadania na najwyższym poziomie – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Wojewoda zwrócił się do Marszałka z prośbą o odniesienie się do faktu zwolnienia z pracy dwóch dyspozytorów zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim, a będących dotychczas również ratownikami medycznymi zatrudnionymi w „Meditrans Ostrołęka”.

– Już w procesie rekrutacji otrzymywaliśmy sygnały, że w nieoficjalnych rozmowach dyspozytorzy dostawali od swoich pracodawców ostrzeżenia, iż podjęcie zatrudnienia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim może się wiązać z utratą zatrudnienia na stanowisku ratownika medycznego w Meditrans (gros dyspozytorów łączy te dwie działalności). Niestety w ostatnich dniach te zapowiedzi zmaterializowały się. Otrzymałem informację o tym, że dwóch dyspozytorów zatrudnionych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, a jednocześnie ratowników medycznych z wieloletnim stażem zostało zwolnionych z pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” - Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce. W obliczu faktu, iż zapowiedzi o zwolnieniu były kierowane wcześniej do dyspozytorów, sytuacja ta budzi mój najwyższy niepokój. Trudno zaakceptować wyjaśnienie, że zajścia te są związane z moimi decyzjami. Działania przeze mnie podejmowane wynikają z przepisów prawa i są kontynuacją procesów zapoczątkowanych w 2011 r., gdyż już wtedy rozpoczęto koncentrację dyspozytorni. Zdecydowałem, aby w okresie przejściowym na Mazowszu funkcjonowały 3 dyspozytornie, aby m.in. zminimalizować skutki społeczne związane z przenoszeniem etatów. Dyspozytorzy z Ostrołęki i Płocka dostali propozycję, by podjąć zatrudnienie np. w Warszawie. Dyspozytorzy np. z Płocka skorzystali z tej możliwości, co bardzo mnie cieszy, gdyż aspekt społeczny zmian organizacyjnych jest niezwykle ważny – dodaje Wojewoda.

Proces zmniejszenia liczby dyspozytorni w województwie mazowieckim rozpoczął się w 2011 roku, kiedy z 43 rejonów pozostało - 29, w 2012 r. pozostało 6, a w 2017 r. zmniejszono liczbę dyspozytorni do 5. Tak więc zmiana jakościowa dotycząca funkcjonowania dyspozytorni rozpoczęła się już prawie 10 lat temu.

Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich lat w województwie mazowieckim liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 do 201.

Dyspozytornie, które funkcjonują w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego obsługują zgłoszenia za pomocą jednolitego dla całej Polski systemu informatycznego (System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego). Nowe rozwiązania informatyczne są stosowane od 2017 r. SWD PRM służy do obsługi zgłoszeń przez dyspozytora medycznego oraz realizacji zleceń przez zespoły ratownictwa medycznego. Udostępnia informacje m.in. o lokalizacji osoby wzywającej, lokalizacji na mapie wprowadzonego adresu, wolnym zespole ratownictwa medycznego. System Wspomagania Dowodzenia umożliwia dysponowanie karetek spoza własnego województwa w sytuacji braku innego wolnego zespołu ratownictwa medycznego. Nie odnotowano, żeby obecna sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na obsługę zgłoszeń przez dyspozytorów medycznych.

  • autor: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09