Kalendarz

Środa 24 Lutego 2021

Imieniny

Imieniny: Bogusza, Macieja, Marka

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18184938 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Plakat transport na szczepienia covid - 19
    • autor: UG Urząd Gminy Szreńsk

W Gminie Szreńsk niepełnosprawni mogą skorzystać z darmowego transportu na szczepienia przeciw Covid - 19

Urząd Gminy Szreńsk organizuje transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19, w tym osób niepełnosprawnych.
Kto może skorzystać z transportu?
• osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
• osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego transportu do punktu szczepień mogą się zgłaszać pod nr tel. 23 653 40 38 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
Przypominamy, że na terenie Gminy Szreńsk szczepienia będą wykonywane w punkcie szczepień: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szreń-Med s.c., ul. Bieżuńska 14, 06-550 Szreńsk.
UWAGA! Osoby zainteresowane dowozem do punktu szczepień muszą najpierw zarejestrować się na szczepienie.
Urząd Gminy Szreńsk i jednostki współpracujące nie wyznaczają ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby.
Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać przez:
* Internet, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta – https://pacjent.gov.pl/
* Infolinię – numer 989
* Punkt szczepień – nr tel. 23 653 40 12
Procedura organizacji transportu na szczepienie.
Mieszkaniec kontaktuje się z Urzędem Gminy Szreńsk, przekazuje informację o terminie i godzinie szczepienia. Składa ponadto oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień. Zgłoszenia potrzeby skorzystania z dowozu na szczepienie należy dokonać niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dacie i godzinie przyjęcia szczepienia, a najpóźniej do godz.12-ej dnia poprzedzającego szczepienie.
W trakcie rozmowy telefonicznej proszę poinformować również o problemach z poruszaniem się tak, abyśmy mogli dostosować środek transportu do Państwa potrzeb.
Transport będzie się odbywał z miejsca zamieszkania do punktu szczepień, jak też zostanie zapewniony na drogę powrotną.
Usługa ta będzie świadczona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szreńsku.
Wszystkie aktualne informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 publikowane są na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie
Ponadto jest dostępna bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat szczepień przeciwko COVID-19.
Infolinia: 989
Dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nieobsługujących numerów specjalnych:
+48 22 62 62 989
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Szreńsk, reprezentowana przez Wójta Gminy, dane kontaktowe Administratora: szrensk@szrensk.pl.
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych Andrzeja Włodarczyka, możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@odo.info.pl.
Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek oraz stopień niepełnosprawności) będą przetwarzane w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. zadania.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust.2 pkt a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych) RODO w związku ze zgłoszeniem potrzeby transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO – na podstawie Twojej zgody - w celu realizacji zadania określonego w pkt 4 i nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora.
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty realizujące Narodowy Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy Ośrodka Pomocy społecznej w Gostyninie, pracownicy Urzędu Gminy Gostynin, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy będą dowozić osoby na sczepienia).
Twoje dane będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje prawo do:
-dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
-sprostowania danych,
-usunięcia przetwarzanych danych,
-ograniczenia przetwarzania danych,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków,
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Twoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą one przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • autor: UG Szreńsk

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09