Kalendarz

Środa 24 Lutego 2021

Imieniny

Imieniny: Bogusza, Macieja, Marka

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18184871 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Biuro
    • autor: Firmbee z Pixabay

27 stycznia - Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia został ustanowiony 16 grudnia 2010 roku w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Idea święta upamiętnia podpisanie Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, w dniu 27 stycznia 1919 roku, przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Do dziś ten dokument uważany jest za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

Publiczne służby zatrudnienia to wszystkie urzędy i instytucje w państwie, które są odpowiedzialne za obsługę osób bezrobotnych. Publiczne służby zatrudnienia tworzą powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, urzędy obsługujące ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędy wojewódzkie, realizujące zadania określone ustawą. Do głównych zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy między innymi określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy, współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich oraz inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych. 

Wszystkie instytucje składające się na służby zatrudnienia wchodzą w skład Europejskich Służb Zatrudnienia. Sieć tworzy Komisja Europejska oraz publiczne służby ds. zatrudnienia w krajach, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem EURES jest świadczenie usług na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców, w ramach swobodnego przepływu osób i propagowaniu mobilności, zwłaszcza młodych osób na obszarze całej Unii Europejskiej.

W Polsce, w 16 województwach działa ponad 440 placówek urzędów pracy oraz ich filii i punktów obsługi. We wszystkich powiatowych urzędach pracy swoje usługi świadczy ponad 20 tys. pracowników. Według danych powiatowe urzędy pracy obsłużyły ponad 2,1 mln osób poszukujących zatrudnienia, zaś w skali rocznej – ponad 6 mln klientów. Wraz z rozwojem technologii, instytucje służby zatrudnienia wdrażają nowe rozwiązania informatyczne, pomagające w obsłudze osób bezrobotnych i pracodawców.

  • autor: Źródło bimKal.pl

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09