Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18736960 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Dziecko w czapce kucharza przy stole z garnkiem
    • autor: Reinaldo Moraes z Pixabay

W Strzegowie będą przyjmować wnioski o dożywianie dzieci w szkołach

W dniach 07.01.2021r. - 13.01.2021r. przyjmowane będą wnioski o dożywianie dzieci w szkołach. W związku z tym chętni proszeni są o zgłaszanie się do siedziby GOPS w Strzegowie w celu wypełnienia wniosków o w/w pomoc.
Ddo wniosku należy dołączyć :
- zaświadczenie netto o zarobkach z miesiąca poprzedniego,
- kserokopię nakazu płatniczego z 2020r. dot. gospodarstwa rolnego,
- kserokopię decyzji o świadczeniach emerytalno – rentowych wraz z odcinkiem potwierdzającym otrzymywane świadczenia z miesiąca poprzedniego,
Aby dziecko mogło skorzystać z tej formy pomocy, dochód rodziny nie może przekroczyć 792,00 zł netto na jednego członka rodziny( np. 792,00zł * 3 osoby = 2 376,00 zł). Ponadto, niezbędny jest również dodatkowy jeden z czynników:
1. ubóstwo,
2. sieroctwo,
3. bezdomność,
4. bezrobocie( potwierdzone zarejestrowaniem w PUP),
5. niepełnosprawność (orzeczenie ),
6. długotrwała lub ciężka choroba (zaświadczenie lekarskie),
7. przemoc w rodzinie (prowadzona procedura Niebieskie Karty),
8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego:
a) rodzina niepełna,
b) rodzina wielodzietna,
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
12. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
13. alkoholizm lub narkomania.
  • autor: GOPS Strzegowo

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09