Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18737884 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Klient zasięga porady prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Mławskim. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty życiowe? Do Twojej dyspozycji, bezpłatnie pozostają nasi Prawnicy, Doradcy Obywatelscy oraz Mediatorzy.  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
    w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnionaą planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego.

Celem poradnictwa obywatelskiego jest ułatwienie osobom, które uzyskały poradę prawną, a mogą mieć pewne trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego, w pełni wykorzystać uzyskaną wiedzę w praktyce. Poradnictwo obywatelskie ułatwia poruszanie się po systemie przepisów prawnych.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  od dnia 16 maja 2020r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  jest pomocą de minimis. Więcej informacji na temat uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą możecie Państwo znaleźć pod linkiem https://www.bip.powiatmlawski.pl/3058,informacja-dla-osob-fizycznych-prowadzacych-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-niezatrudniajacych-innych-osob-w-ciagu-ostatniego-roku-ktore-chca-skorzystac-z-nieodplatnych-porad-prawnych

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Nieodpłatna mediacja:

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba (fizyczna), której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.  Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

 Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także  w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Umówić termin wizyty można telefonicznie pod nr 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-mail na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Mławskiego od 01.01.2021r.

https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,25304,lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-na-dzien-01-01-2021r-pdf.pdf

  • autor: Renata Brodacka

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09