Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18731990 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 • Obrady Rady Powiatu Mławskiego

Informacja z przebiegu XXI Sesji Rada Powiatu Mławskiego

W dniu 14 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 rozpoczęła się XXI Sesja Rada Powiatu Mławskiego.  Ze względu na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa  COVID-19 oraz z uwagi na konieczność przeciwdziałania jego rozpowszechnianiu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i radnych odbyła się ona w trybie korespondencyjnym.  Nagranie obrad sesji jest udostępniane na stronie internetowej powiatu mławskiego. W Sesji uczestniczyło 19 radnych.

Na wstępie prowadzący obrady Sesji Pani Barbara Stańczak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Mławskiego odczytała porządek obrad i przedstawiła zasady przebiegu sesji.

Następnie Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski zapoznał  z tematyką prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

W dalszej części przebiegu Sesji Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP przedstawił informację na temat Modelowej ścieżki pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem bądź też wykluczoną społecznie - promocja wdrożenia rozwiązania opracowanego w ramach grantu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone społecznie w Niemczech”, numer projektu: W04-01-2019,  realizowanego przez Powiat Mławski - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie  w ramach projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”.

Od godz. 11.30 do godz. 14.00 nastąpiła przerwa w transmisji obrad sesji.  

O godz. 14.00 Pani Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Mławskiego odczytała protokoły z głosowania korespondencyjnego radnych nad poszczególnymi projektami uchwał oraz protokołem z XX Sesji.

Rada Powiatu podjęła uchwały  w sprawie:

 1. a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mławskim na lata 2021 – 2025;
 2. przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;
 3. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok;
 4. zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r.;
 5. przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
 6. powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2021-2023;
 7. ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2021 rok.
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 9. zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.

Odnosząc się do projektów uchwał radni telefonicznie i mailowo mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag. Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

Pani Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Mławskiego o godz. 15.00 zamknęła XXI Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 

 • autor: Joanna Marcinkowska

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09