Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18735175 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 • Sesja Rady Powiatu Mławskiego

14 grudnia XXI Sesja Rady Powiatu Mławskiego w trybie korespondencyjnym.

XXI Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie się 14 grudnia 2020 roku - godz. 1000w trybie korespondencyjnym.

Porządek obrad:

 Otwarcie XXI Sesji – godz. 10.00

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.
 3. Informacja na temat Modelowej ścieżki pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem bądź też wykluczoną społecznie - promocja wdrożenia rozwiązania opracowanego w ramach grantu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim
  z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone społecznie
  w Niemczech”, numer projektu: W04-01-2019, realizowanego przez Powiat Mławski - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie  w ramach projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”.
 4. Głosowanie korespondencyjne - godz. 11.30 do 12.00 -

 radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mławskim na lata 2021 – 2025;
 2. przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;
 3. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok;
 4. zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r.;
 5. przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
 6. powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2021-2023;
 7. ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2021 rok.
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 9. zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.
 10. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
 11. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Wiceprzewodniczącej Rady – 12.30 – 13.30.
 12. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 13. Ustalenie przez Wiceprzewodniczącą Rady wyników głosowania nad projektami uchwał
  i protokołem z XX Sesji – godz. 13.30 – 14.00.
 14. Przedstawienie wyników głosowania radnych – godz. 14.00.
 15. Zamknięcie XXI Sesji Rady Powiatu Mławskiego.       

                                                              

                                                                                      

                                                                            Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                           Barbara Stańczak

 

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09