Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18732123 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • IMG_20201123_1124201

Ostatnie prace przy inwestycji w Dzierzgowie

Na 30 listopada przewidziane jest zakończenie inwestycji w Dzierzgowie, czyli rozbudowę mostu na rzece Tamka wraz z drogą dojazdową. Trwają już ostatnie prace zamykające inwestycje. Koszt zadania to 6 mln zł.

W chwili obecnej wykonawcy pozostało już wykonanie oznakowania drogowego. Dziś i w poniedziałek będzie stawiane oznakowanie pionowe. W poniedziałek też będzie malowane oznakowanie poziome i wykonane zostaną prace porządkowe.

Przypomnijmy prace dotyczące tego zadania rozpoczęły się już w sierpniu. Modernizowaliśmy odcinek drogi o długości ponad 900 m, który ma początek przed skrzyżowaniem z ulica Targową, przed początkiem obszaru zabudowanego miejscowości Dzierzgowo. Koniec projektowanego odcinka znajduje się  przed skrzyżowaniem z ulicą Zawodzie. Wspomniany odcinek jezdni został poszerzony z szerokości 5,00 m do 7,00 m. Na całej długości wykonane zostały chodniki po obu stronach, kanalizacja deszczowa i odwonienie. Poza tym powstały parkingi przy kościele, Urzędzie Gminy Dzierzgowo i straży. Wykonane zostało, nasadzenia drzew i urządzenie zieleni. Zakres robót wykonywanych przy rozbudowie mostu obejmowały rozebranie istniejących konstrukcji, wykonanie fundamentów pod przepustami, montaż przepustu z rur spiralnie karbowanych, wykonanie zasypki przepustów, umocnienie dna i skarp rowów na wlotach / wylotach przepustów, oraz skarp nasypu drogowego. Most zabezpieczony też został barieropręczami o wysokości 1,10 m, zabezpieczającymi ruch pieszy i kołowy.

Koszt inwestycji sięga 5 348 742,32 zł brutto. W tym 2 673 796,00 zł pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej i 2 674 946,32 zł ze środków własnych w tym pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo w wysokości 400 000  zł. .

Dnia 01.09. 2020 r. Powiat Mławski wystąpił z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury o akceptację rozszerzenia zadania ” o roboty uzupełniające dotyczące przebudowy drogi dojazdowej Nr 2361W na odcinku od km 10+780,00 do km 11+303,00 w łącznej wysokości: 651 257,68 zł. w tym środki rezerwy subwencji ogólnej: 73 704,00 zł, środki własne 577 533,68 zł. Na co uzyskaliśmy akceptację.

W sumie cała  inwestycja z poszerzeniem robót, o które  wystąpił powiat   kosztować będzie 6 mln zł.

 Roboty  uzupełniające były realizowane w ciągu tej samej drogi powiatowej Nr 2361 W, która stanowi drogę dojazdową do mostu -  jako zadania głównego. Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2361W do mostu na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo na odcinku od km 10+780,00 do km 11+303,00. Tu również została poszerzona jezdnia do 7,00 m poza tym wykonane zostały nowe zjazdy, odnowiony rów przydrożny i ułożona nakładka z warstwy ścieralnej.

Zdjęcia obrazują prace wykonywane w ostatnim tygodniu i widok ogólny inwestycji

  • IMG_20201123_110937
  • IMG_20201123_111035
  • IMG_20201123_111414
  • IMG_20201123_112420
  • IMG_20201126_132622

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09