Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18736596 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Mapa podregion ciechanowski
    • autor: http://es.mcps-efs.pl

Podregion ciechanowski w statystykach - najnowsze dane

Urząd statystyczny przygotował wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. III kw. 2020 r. wśród nich dla podregionu ciechanowskiego zostały wyszczególnione m.in. informacje o demografii, bezrobociu, budownctwie miszkaniowym, podmiotach gospodarczych i bezpieczeństwie.

Dane prezentowane są w układzie Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), opracowanej na podstawie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 V 2003 r. (Dz.Urz. UE L 154 z 21 VI 2003 r., z późn. zm.). NUTS obowiązująca od 1 I 2018 r. wprowadzona została Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 XI 2016 r. Klasyfikacja ta ma na celu zapewnienie zbierania, opracowywania i udostępniania na obszarze UE porównywalnych danych dla określonych statystyk regionalnych państw członkowskich.

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS:

  • makroregiony (NUTS 1) – 7 jednostek powstałych przez połączenie regionów; województwo mazowieckie stanowi 1 makroregion,
  • regiony (NUTS 2) – 17 jednostek; regionami są województwa, z wyjątkiem mazowieckiego, które zostało podzielone na dwa regiony: warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny,
  • podregiony (NUTS 3) – 73 jednostki (w województwie mazowieckim 9 jednostek); podregiony powstały poprzez agregację powiatów w ramach każdego regionu.

PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU DANE DOTYCZĄCE PODREGIONU CIECHANOWSKIEGO

  • autor: Urząd Statystyczny

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09