Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18732365 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Szpital

System Państwowego Ratownictwa Medycznego – wsparcie Wojewody i działania koordynacyjne

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych, dysponentów zespołów ratownictwa oraz innych placówek. Mazowiecki Urząd Wojewódzki sukcesywnie przekazuje dla Ratownictwa Medycznego (RM) kombinezony, rękawice i maseczki pochodzące z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Na podstawie zamówień złożonych do ARM przez Wojewodę, placówki na terenie Mazowsza sukcesywnie zaopatrywane są w niezbędne środki oraz sprzęt potrzebny do walki z koronawirusem. Cały czas wzmacniane są też działania koordynacyjne w zakresie działania ratownictwa medycznego.

Od początku trwania epidemii Mazowiecki Urząd Wojewódzki na potrzeby dysponentów zespołów ratownictwa medycznego wydał m. in.:

- ponad 150 tys. maseczek o klasie FFP 2/FFP 3

- prawie 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk,

- ponad milion szt. rękawiczek,

- ponad 25 tys.. szt. kombinezonów ochronnych,

- ponad 25 tys. szt. gogli i przyłbic.

Ponadto, na wniosek dysponenta z Warszawy 18 listopada Mazowiecki Urząd Wojewódzki dodatkowo wsparł stację pogotowia przekazując:

- 750 kombinezonów medycznych,

- 4 000 maseczek

- 10 000 rękawiczek.

To istotne wsparcie do pracy przy zwalczaniu choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz czas pracy zespołów ratownictwa medycznego od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu przekazania pacjenta do szpitala. Codziennie analizowany jest czas oczekiwania każdej karetki, która przywiozła pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć. Szczegółowy monitoring wskazuje, że w ostatnim czasie okres oczekiwania na przyjęcie pacjenta sukcesywnie ulega skróceniu.

Obecnie na terenie województwa mazowieckiego bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów zabezpiecza 200 zespołów ratownictwa medycznego. Oddział Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia MUW analizuje czas oczekiwania każdej karetki przed szpitalem i wyjaśnia sytuacje, w których przekazanie pacjenta budziło wątpliwości. W dniach 1 – 16 listopada takich zdarzeń odnotowywano średnio 9 dziennie. W tym czasie do szpitali na Mazowszu przyjęto od zespołów ratownictwa medycznego ponad 9 200 pacjentów (nie tylko z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2), co pokazuje, że długi czas oczekiwania karetki na przekazanie pacjenta zdarza się rzadko i dotyczy sytuacji losowych. Na tej podstawie opracowano zalecenia dla szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć dotyczące postępowania z pacjentami ze stwierdzonym zakażeniem lub podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 – w związku z nieprawidłowymi praktykami, stosowanymi przez szpitale. Urząd wojewódzki obserwuje przygotowywanie przez szpitale szeregu łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzeniem COVID-19 na poziomie SOR i IP co jest wbrew zaleceniom Wojewody Mazowieckiego. Stan taki obserwuje się głównie w szpitalach na terenie m.st. Warszawy. Organizacja w tych obszarach miejsc izolacji pacjenta powinna obejmować bieżącą rotację na inne oddziały lub do innych podmiotów leczniczych. Błędem jest wykorzystywanie ich dla pacjentów oczekujących na wyniki w kierunku SARS-CoV-2.

Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest w stałym kontakcie z podmiotami leczniczymi, dysponentami ZRM, konsultantami wojewódzkimi (w szczególności w dziedzinie chorób zakaźnych czy medycyny ratunkowej) i wszelkie problemy i trudności omawiane są na bieżąco z tymi ekspertami.

Wzmacniana jest także rola Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który wraz z zespołem, monitoruje 24 godziny na dobę sytuację w ratownictwie medycznym. Mazowiecki Urząd Wojewódzki prowadzi całodobowy monitoring odmów przyjęć pacjentów przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitali oraz placówek, które nie udzieliły pacjentowi pomocy. Wszystkie przypadki, w których nastąpiła odmowa przyjęcia oraz długie czasy oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w szpitalach, przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu związaną z pandemią koronawirusa, podejmując działania adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na terenie województwa mazowieckiego. Realizując działania przeciwepidemiczne, Wojewoda sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Warszawie, jak i na całym Mazowszu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Obecnie w województwie mazowieckim ogólna liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19 to 4811, z czego zajętych jest 2984. Liczba respiratorów dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 to 382, z czego zajętych jest 332 (stan na 19 listopada).

  • autor: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09