Kalendarz

Czwartek 25 Lutego 2021

Imieniny

Imieniny: Cezarego, Wiktora, Donata

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18192153 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 • Droga asfaltowa
  • autor: Free-Photos z Pixabay

Zamknęliśmy przetarg na dwie inwestycje. Wczoraj było otwarcie ofert

W poniedziałek 26 roku dokonaliśmy otwarcia ofert dotyczących dwu inwestycji tj. modernizacja drogi powiatowej relacji Miączyn Mały – Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne – Rudowo oraz przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Grzebsk. Na te dwa zadania łącznie wpłynęło 10 ofert, a przeznaczyliśmy na ich wykonanie łącznie 1 750 000 zł.

W wypadku inwestycji pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały – Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne – Rudowo" wpłynęło 5 ofert

 1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28; "ALTOR" Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28; kwota brutto – 925.721,21 zł (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 21/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
 2. STRABAG Sp. z o.o.; 05 - 800 Pruszków ul. Parzniewska 10; kwota brutto – 755.236,48 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć 48/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A.; 06 - 500 Mława ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8; kwota brutto – 1.143.754,23 zł (słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery 23/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
 4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "WAPNOPOL" Sp. z o.o.; 09 – 100 Płońsk ul. Młodzieżowa 3/32; kwota brutto - 1.149.313,96 zł (słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzynaście 96/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.
 5. REMBUD Sp. z o.o.; 06 – 300 Przasnysz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego175; kwota brutto – 874.230,90 zł (słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści 90/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.

 Kwota, jaką przeznaczyliśmy na wykonanie zadania to – 900.000,00 zł.

Druga inwestycja pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710 do km 6+860 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727 do km 3+563 w m. Grzebsk" również przyciągnęła 5 oferentów, a są to :

 1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28; "ALTOR" Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28; kwota brutto – 457.738,01 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem 01/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
 2. STRABAG Sp. z o.o.; 05 - 800 Pruszków ul. Parzniewska 10; kwota brutto – 365.530,87 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści 87/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A.; 06 - 500 Mława ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8; kwota brutto – 562.431,71 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden 71/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
 4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "WAPNOPOL" Sp. z o.o.; 09 – 100 Płońsk ul. Młodzieżowa 3/32; kwota brutto – 406.616,55 zł (słownie złotych: czterysta sześć tysięcy sześćset szesnaście 55/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
 5. REMBUD Sp. z o.o.; 06 – 300 Przasnysz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego175; kwota brutto – 614.740,00 zł (słownie złotych: sześćset czternaście tysięcy siedemset czterdzieści 00/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.

 Kwota, jaką przeznaczyliśmy na wykonanie zadania to – 850.000,00 zł.

O wspomnianych inwestycjach pisaliśmy tu

https://www.powiatmlawski.pl/redir,2629?tresc=23896

https://www.powiatmlawski.pl/redir,2629?tresc=23878

 

 • autor: TB

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09