Kalendarz

Niedziela 28 Lutego 2021

Imieniny

Imieniny: Romana, Makarego, Józefa

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18237318 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Podpisanie umowy

Wsparcie dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych z powiatu mławskiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 12.10.2020 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM dla projektu pn. „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” realizowanego w partnerstwie z Partnerem Wiodącym – Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia łącznie 201 uczniów z trzech szkół - Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.

Realizacja projektu planowana jest od 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2023 roku. W ramach doskonalenia zawodowego uczniowie będą realizowali dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych, przedmiotów zawodowych. Wezmą także udział w kursach dopasowanych do kierunku kształcenia oraz cyklach spotkań z doradcą zawodowym. Ponadto 166 uczniów odbędzie płatne stażach u pracodawców.

Udział w projekcie niesie także wymierne korzyści dla szkół - wszystkie otrzymają doposażenie pracowni do realizacji kształcenia zawodowego. Wsparciem zostanie objętych także 19 nauczycieli, którzy w ramach projektu będą mogli doskonalić się zawodowo poprzez studia podyplomowe i udział w kursach.

21 października 2020 r. została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu. Grupę Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. reprezentowali: Prezes Zarządu Piotr Hryniszyn oraz specjaliści ds. rozliczeń i sprawozdawczości Pani Dorota Schmitt i Michał Świderski. Ze strony Powiatu Mławskiego umowę podpisali: Starosta Mławski Jerzy Rakowski, Wicestarosta Zbigniew Markiewicz oraz Skarbnik Powiatu Elżbieta Kowalska.

Całkowita wartość wynosi 1 895 017,98 zł przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 516 014,38 zł. Pozostała część środków to wkład własny Powiatu Mławskiego w postaci udostępnienia sal lekcyjnych co stanowi kwotę 285 124,00 zł oraz wsparcie z budżetu państwa w wysokości 93 879,60 zł

  • autor: Martyna Guzowska
  • podpisanie umowy środki dla uczniów i nauczycieli
  • podpisanie umowy środki dla uczniów i nauczycieli1
  • podpisanie umowy środki dla uczniów i nauczycieli2

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09