Kalendarz

Środa 20 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17831708 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • strzegowo mickiewicza

Podpisaliśmy umowę na drogę Staroguby - Strzegowo.

We wtorek 29 września podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo. Wyłoniony wykonawca tj. firma Strabag wykona inwestycję za kwotę nieco ponad 1 mln 399 tyś zł.

Inwestycja będzie realizowana jeszcze w 2020 roku przez Powiat Mławski. Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy L na odcinku o długości 571 m (ulica Mickiewicza w Strzegowie) wraz z przebudową  skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Partyzantów. Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ziemnych przy poszerzeniu konstrukcji jezdni i zasypywaniu rowów, wykonaniu podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego, wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej jezdni i na poszerzeniu, wykonaniu zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci kolektora deszczowego, studni rewizyjnych i wpustów, wykonaniu chodników, poboczy oraz wykonanie 3  przejść dla pieszych z oświetleniem obustronnym.

Głównym zadaniem projektowanej drogi jest obsługa istniejącego terenu, w tym przede wszystkim stanowi dojazd do przyległych do drogi posesji i pól oraz stanowi połączenie miejscowości Strzegowo z drogą Nr 7 Gdańsk – Warszawa.  Odcinek projektowany poprawi przejezdność tej drogi oraz przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki poszerzeniu drogi do 7m, wybudowaniu chodników obustronnie o długości 556m ze strony prawej i 538 m z lewej, gdyż po stronie lewej na odcinku 18 metrów był już chodnik oraz obustronnego pobocza o szerokości 1 m i dł. 15 m po każdej stronie. Rozwiązany zostanie problem odwodnienia poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej o długości 499 m.. Przedmiotowa inwestycja w szerokim zakresie będzie służyć mieszkańcom obszarów wiejskich gdyż powstałe powiązanie komunikacyjne stworzy ścisłe powiązanie obszarów wiejskich z dużymi miastami i z jego otoczeniem.

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1 750 404,67 w tym dofinansowanie z FDS na poziomie 70% -  1 225 283,26 zł. Pozostała część środków na inwestycję to pomoc finansowa Gminy Strzegowo w kwocie 498 865,00 zł a udział powiatu wynosi tylko 26 256,41 zł.

Firma Strabag wykona zadanie za 1 399 444, 70zł . Zakończenie prac przewidziane jest na 31 grudnia 2020 roku.

 

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09