Kalendarz

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17816311 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 • Sesja Rady Powiatu Mławskiego
  Sesja Rady Powiatu Mławskiego

Informacja z przebiegu XIX Sesji

W dniu 30 września 2020 roku o godz. 13.00 rozpoczęły się obrady XIX Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 19 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media.

Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła radna Pani Jolanta Karpińska.     

Sesja rozpoczęła się od wręczenia nagród najlepszym maturzystom w 2020 roku zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego". W gronie najlepszych maturzystów znaleźli się:

 1. Damian Kopka - maturzysta z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie;
 2. Paulina Hryciuk - maturzystka z Technikum Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie;
 3. Monika Klej – maturzystka z Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie;
 4. Jakub Konarzewski - maturzysta z III Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie;
 5. Julia Weronika Florczak – maturzystka z Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w Mławie.

Uroczystym akcentem Sesji było również wręczenie przez Starostę Mławskiego, Wicestarostę i Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego aktów nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mławski. Nauczyciele złożyli ślubowanie wynikające z art. 15 ustawy - Karty Nauczyciela.

Składając gratulacje nowo mianowanym nauczycielom Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski życzył satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, dobrych, nowych pomysłów w zakresie poprawy jakości kształcenia i rozwoju szkoły oraz pomyślności w życiu osobistym.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do realizacji porządku obrad.

Radni wsłuchali informacji na temat lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowanych w powiecie mławskim za I-półrocze 2020 roku, którą przedstawił Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP     w Mławie.

W dalszej części przebiegu Sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 • wyrażenia zgody na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie;
 • uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 
 • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.

Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę Powiatu uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

Następnie Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

W ostatniej części obrad Radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 15.30 zamknął XIX Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 

 • autor: Joanna Marcinkowska
 • DSC02827
 • DSC02850
 • DSC02856
 • DSC02862
 • DSC02832 (2)
 • DSC02845

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09