Kalendarz

Środa 20 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17832219 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Budowa
    Budowa
    • autor: Michal Jarmoluk z Pixabay

Od 19 września weszły zmiany w prawie budowlanym. Ma być łatwiej

19 września weszły zmiany w prawie budowlanym, które wprowadza ustawa z 13 lutego 2020 roku. W założeniach mają one uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, a także zwiększyć stabilność decyzji. Ułatwić też ma legalizację samowoli budowlanych. W efekcie ma to przynieść wzrost inwestycji mieszkaniowych.

 Zmiany w procedurze

Już na samym wstępie, czyli na etapie składania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonywania zgłoszenia robót budowlanych inwestor będzie miał lżej.

- Zmniejszy się bowiem liczba formalności do załatwienia np. dotyczące kwestii instalacyjnych, czy konstrukcyjnych – informuje Dariusz Makowski dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Mławie 

"Wcześniej projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym elementy zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany wraz projektem konstrukcji, projektami branżowymi, opiniami, uzgodnieniem oraz dokumentami wymaganymi innymi przepisamy". Nowe prawo budowlane podzieliło projekt budowlany na wymienione niżej trzy części:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, 
  • projekt architektoniczno-budowlany, 
  • projekt techniczny. 

Najpierw organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie zatwierdzać projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Obydwa projekty przygotowane powinny być w 3 egzemplarzach. Projekt techniczny zaś zawierający głównie rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne przedkładany będzie organowi nadzoru budowlanego jako załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zgodność projektu technicznego z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym powinien zapewnić projektant. Należy podkreślić, że inwestor prowadząc budowę bez projektu technicznego naraża się na karę grzywny.

- W tym miejscu pragnę uspokoić inwestorów. Przez rok, a więc do 19 września 2021 inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, albo zgłoszenia może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie dotychczasowych przepisów – mówi dyrektor

Samowole budowlane

Uproszczono również postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych. Dotyczą one samowoli budowlanej popełnionych co najmniej 20 lat temu. Od 19 września br. właściciel takiego obiektu będzie mógł się zgłosić do PINB a ten z urzędu rozpocznie postępowanie w sprawie. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury ma być przedstawienie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nie będzie można jednak wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września 2020 r. nadzór budowlany prowadził już postępowanie albo wydał dla samowoli budowlanej nakaz rozbiórki.

 

Rozszerzono katalog robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia

Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, zwolnione mają być między innymi instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m sześc., urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 tys. m kw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

Wzmocnienie trwałości decyzji administracyjnych

Ustawa zakłada też wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po pięciu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej unieważnić.

Wprowadzone zmiany będą sprzyjać szybszemu przyłączeniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowadzi również zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

 

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09