Kalendarz

Środa 20 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17832481 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 • Plakat dofinansowanie aktywizacji bezrobotnych
  Plakat dofinansowanie aktywizacji bezrobotnych

PUP pozyskał prawie 1,4 mln zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych z obszarów wiejskich

Złożony przez PUP wniosek na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych projekt nr RPMA.09.01.00-14-d332/19, został zakwalifikowany do dofinansowania. Kwota wsparcia sięgnie prawie 1,4 mln zł, a wartość projektu sięga prawie 1,5 mln zł. Dzięki temu zostanie zaktywizowanych 150 osób z obszarów wiejskich.

- Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 150 osób ( 80 kobiet i  70 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa w powiecie mławskim w woj. mazowieckim poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej   - mówi dyrektor PUP Witold Żerański.

Jak poinformował szef Powiatowego Urzędu Pracy grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące wybrane gminy wiejskie powiatu mławskiego ( Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostające bez pracy i zarejestrowanych w PUP w Mławie jako osoby bezrobotne.

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu to  :

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji ( dwugodzinne zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym).
 2. Warsztaty Rozwoju Osobistego w ramach aktywizacji społecznej, które na celu będą miały podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Warsztaty będą trwać 18 godzin               ( 3 dni po 6 godzin).
 3. Coaching w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym, celem tego zadania jest wsparcie uczestników w procesie zmiany, określaniu punktu docelowego, definiowaniu drogi dotarcia do niego z uwzględnieniem możliwych przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi. Zajęcia będą trwać 1 dzień ( 6 godzin ).
 4. Poradnictwo zawodowe. Każdy z uczestników zostanie objęty działaniami poradnictwa zawodowego, jako usługą wspierającą aktywizację zawodową. Zostanie przeprowadzone doradztwo zawodowe indywidualne (2 godziny) oraz grupowe ( 2dni x 8 godzin).
 5. Pośrednictwo pracy. Każdy z uczestników zostanie objęty działaniami pośrednictwa pracy, które będzie polegało na przedstawieniu ofert aktywizacji zawodowej a także pracy indywidualnej z uczestnikiem ( dwie godziny na każdego uczestnika).
 6. Staże zawodowe. W ramach projektu 30 uczestników zostanie skierowanych do odbycia staży zawodowych.
 7. Prace interwencyjne. 40 uczestników projektu dla których trudno będzie pozyskać oferty pracy zostanie skierowane do zatrudnienia wspieranego w ramach prac interwencyjnych.
 8. Szkolenia zawodowe w ramach w ramach aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym dla 80 uczestników projektu. Planujemy zorganizowanie następujących szkoleń: Spawacz TIG/ MAG /MIG, Sprzedawca z ECDL, Instalator systemów fotowoltaicznych, Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie-Operator /Programista CNC, Operator koparko-ładowarki, Doradca klienta z ECDL

- Budżet projektu, o którym tu  mówimy wynosi 1 478 238,00 zł z czego 1 396 438,00zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej a 81,800 to wkład własny. W roku bieżącym poza wsparciem o charakterze społecznym zamierzamy także skierować  10 uczestników do odbycia staży zawodowych oraz 10 uczestników do zatrudnienia w ramach  prac interwencyjnych -  informuje dyrektor

Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2020r. zaś jego zakończenie zaplanowane jest na grudzień 2022 roku.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza wszystkie osoby zainteresowane , zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawców do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie  w celu zgłoszenia się do uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 RPO WM na lata 2014-2020

Kontakt

Pracodawcy – doradcy klienta instytucjonalnego - P. Anna Czaplicka  , P. Mariusz Kupiński – 23 654 54 08, 504 755 715

Osoby bezrobotne – doradcy klienta indywidualnego (  według ustalonego w Urzędzie podziału)  – 23 654 39 18

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09