Kalendarz

Sobota 23 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17876191 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Oczyszczalnia ścieków w Wieczfni Kościelnej
    Oczyszczalnia ścieków w Wieczfni Kościelnej
    • autor: UG we Wieczfni Kościelnej

Ochrona środowiska to ważny element działań w powiecie mławskim

Realizując nasze inwestycje modernizujemy, remontujemy, ocieplamy, wymieniamy na nowoczesne, a wszystko to z myślą by nie tylko było lepiej, bezpieczniej, ale także aby zadbać o środowisko. Rosną też nasze i gmin powiatu nakłady finansowe na ten cel z niecałych 92 mln zł w latach 2016-2017 do ponad 152 mln zł w latach 2018-2019.

Aby chronić środowisko prowadzone są w powiecie działania w 10 obszarach tj. ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pole elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenie poważnymi awariami. Wszystkie gminy powiatu mławskiego mają tu swój wkład.

Z myślą o poprawie jakości powietrza miasto Mława np. w latach 2018-2019 dofinansowało wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji, wykonało instalację gazową i c.o. w lokalach komunalnych przy ul. Granicznej 42, Rynkowej 10, Piłsudskiego 45, wymieniło a i wykonało nowe punkty świetlne i inne zadania. Podobnie Gmina Strzegowo dokonała w tym okresie termomodernizacji budynków komunalnych, wymieniała piece na bardziej ekologiczne. W innych gminach np. wykonano ścieżki rowerowe by mieszkańcy wykorzystywali do przemieszczania się rowery zamiast samochodów, dokonali modernizacji oświetlenia, czy poprawy spójności komunikacyjnej. np. wykonana przez starostwo przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza usprawniła ruch a co za tym idzie zmniejszyło się nie tylko zagrożenie hałasem, ale i nagromadzenie aut w tym miejscu co wpływa również na poprawę jakości powietrza.  Wszystkie inwestycje drogowe, które poprawiają jakość komunikacji, czyli ułatwiają przemieszczanie się samochodów również wpływają na to, że emisja spalin jest mniejsza, a co za tym idzie wpływa to na poprawę się jakość powietrza.

- Wśród wszystkich analizowanych wskaźników, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jest zdecydowane obniżenie na terenie powiatu wielkości emisji pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych. W przypadku analizowanych wskaźników spadła ona odpowiednio o 83,3 % i 19,40%. Może być to spowodowane realizacją inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, realizacją inwestycji w ramach programów niskiej emisji (wymiana źródeł ciepła) na terenie poszczególnych gmin oraz wprowadzeniem nowych technologii w zakładach, czy zastosowaniem BAT w przemyśle.  Nie sposób jest mówić o wszystkich 10 obszarach działania naszego i gmin powiatu w kwestii ochrony środowiska ale np. ważnym takim elementem naszego życia jest gospodarka wodno - ściekowa. Buduje się kanalizacje  w gminach dzięki czemu ogranicza się korzystanie z szamb, które są częstą nieszczelne i zanieczyszczają wody gruntowe. Gmina Wiśniewo uzyskała też np. dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, czy wykonała sieć wodociągową na terenie gminy. Wieczfnia Kościelna budowała oczyszczalnie ścieków oraz kanalizację sanitarną. Czy inna istotna kwestia też związana z naszym codziennym życiem, a mianowicie gospodarka odpadami.. Wprowadzona została selektywna zbiórka odpadów. Gminy prowadziły działania mające na celu zbiórkę, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów - mówi Jerzy Rakowski Starosta Powiatu Mławskiego

Nakłady na ochronę środowiska w Powiecie Mławskim rosną.

- Na zadania związane z ochroną środowiska Powiat Mławski np w 2018 roku przeznaczył 74108923 zł a w 2019 było to już 78199817 zł. Czy np. Gmina Strzegowo w 2018 roku wydała na ten cel 10689939 zł a w 2019 było to już 15990423 zł. Najbardziej jednak widać różnicę wzrostu nakładów na ochronę środowiska  między latami 2016-2017, gdzie wydano niecałe 92 mln zł a latami 2018-2019, gdzie ta wydatkowana kwota wzrosła do ponad 152 mln zł - podkreśla starosta.

  • -

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09