Kalendarz

Poniedziałek 25 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Pawła, Miłosza, Tatiany

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17886411 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Paweł Litwin z Pixabay
    • autor: Paweł Litwin z Pixabay

Rozbudowujemy most na rzece Tamka

Podjęliśmy rozbudowę mostu na rzece Tamka wraz z drogą dojazdową. Koszt inwestycji to 6 mln zł.

Prace rozpoczęły się już w sierpniu. Modernizujemy odcinek drogi o długości ponad 900 m, który ma początek przed skrzyżowaniem z ulica Targową, przed początkiem obszaru zabudowanego miejscowości Dzierzgowo. Koniec projektowanego odcinka znajduje się  przed skrzyżowaniem z ulicą Zawodzie. Wspomniany odcinek jezdni będzie poszerzony z szerokości 5,00 m do 7,00 m. Przewidziane są na całej długości chodniki po obu stronach, wykonanie kanalizacji deszczowej i odwonienie. Poza tym powstaną parkingi przy kościele, Urzędzie Gminy Dzierzgowo i straży. Wykonane będzie oznakowanie pionowe, nasadzenia drzew i urządzenie zieleni. Zakres robót wykonywanych przy rozbudowie mostu obejmują rozebranie istniejących konstrukcji, wykonanie fundamentów pod przepustami, montaż przepustu z rur spiralnie karbowanych, wykonanie zasypki przepustów, umocnienie dna i skarp rowów na wlotach / wylotach przepustów, oraz skarp nasypu drogowego. Most zabezpieczony też zostanie barieropręczami o wysokości 1,10 m, zabezpieczającymi ruch pieszy i kołowy.

Koszt inwestycji sięga 5 348 742,32 zł brutto. W tym 2 673 796,00 zł pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej i 2 674 946,32 zł ze środków własnych w tym pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo w wysokości 400 000  zł. .

Dnia 01.09. 2020 r. Powiat Mławski wystąpił z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury o akceptację rozszerzenia zadania ” o roboty uzupełniające dotyczące przebudowy drogi dojazdowej Nr 2361W na odcinku od km 10+780,00 do km 11+303,00 w łącznej wysokości: 651 257,68 zł. w tym środki rezerwy subwencji ogólnej: 73 704,00 zł, środki własne 577 533,68 zł.

W sumie cała  inwestycja z poszerzenie robót, o które  wystąpił powiat   kosztować będzie 6 mln zł.

 Roboty  uzupełniające będą realizowane w ciągu tej samej drogi powiatowej Nr 2361 W, która stanowi drogę dojazdową do mostu -  jako zadania głównego. Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2361W do mostu na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo na odcinku od km 10+780,00 do km 11+303,00.

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09