Kalendarz

Sobota 16 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17773616 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Sesja 2020
    Sesja 2020

Procedura wyłonienia dyrektor SOSW nie narusza prawa. Wygraliśmy sprawę w WSA.

Zastosowane przez nas procedury konkursowe wyłonienia dyrektor  SOSW nie naruszają prawa. Tak zdecydował 21 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując skargę Wojewody Mazowieckiego dotyczącą pięciu uchwał zarządu powiatu w przedmiotowej sprawie.

A miała ona swój początek w czerwcu 2019 roku, kiedy ogłosiliśmy konkurs na stanowisko dyrektora SOSW. Przystąpiły do niego dwie kandydatki tj. sprawująca wówczas funkcję dyrektora tej placówki Katarzyna Drozdowska i nauczycielka SP w Sarnowie – Magdalena Kozakiewicz. Komisja konkursowa przez nas powołana po zapoznaniu się z dokumentacją pod względem formalno-prawnym dostarczoną przez obie Panie, odpowiedziach na pytania i prezentacji koncepcji prowadzenia placówki zdecydowała, że lepszą kandydatką będzie Magdalena Kozakiewicz.

Przeciwnicy tej decyzji uważali, że o wyborze nowej dyrektor zadecydowały względy inne niż te merytoryczne. Natomiast zastosowana procedura konkursowa zawierała błędy. Pisma przeciwników zawierające sprzeciw przeciw dokonanemu przez naszą komisję wyboru trafiły wówczas do nas, kuratorium, Ministerstwa Edukacji Narodowej i wojewody.

Wojewoda 8 listopada 2019 roku podjął decyzję o skierowaniu sprawy do WSA w Warszawie i złożył skargę. Dotyczyła ona pięciu uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego a co za tym idzie procedury konkursowej wyboru na stanowisko dyrektora SOSW. W głównej mierze zarzutem wskazanym przez wojewodę w skardze do WSA było to, iż w skład komisji konkursowej zarząd powiatu delegował jako swoich przedstawicieli osoby nieuprawnione do zasiadania w komisji, a powołując przedstawicieli organizacji związkowych doprowadził do ich nadreprezentatywności w składzie komisji konkursowej. Natomiastjeden z randych na czerwcowej sesji 2020 roku zarzucił bardzo niski poziom użytych argumentów w odpowiedzi zarządu powiatu przygotowaną przez naszą radcę prawną Bożenę Marchel Potrzuską na skargę przesłaną przez wojewodę do WSA.

Zarząd Powiatu w związku z tą sprawą pragnie poinformować, iż w dniu 21 sierpnia 2020r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył merytorycznie na rozprawie pięć zaskarżonych przez Wojewodę Mazowieckiego uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego dotyczących przeprowadzonego w ubiegłym roku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie. W rozprawie Zarząd Powiatu Mławskiego reprezentowała radca prawny Bożenna Marchel-Potrzuska. Wbrew zarzutom jednego z radnych Rady Powiatu Mławskiego podważającego kwalifikacje prawnicze radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Mławie oraz wskazującego na żenujący poziom odpowiedzi na skargę przez Zarząd Powiatu Mławskiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 100% przyznał rację Zarządowi Powiatu Mławskiego, oddalając wszystkie pięć skarg Wojewody Mazowieckiego.

Sąd nie podzielił stanowiska Wojewody z żadnej ze skarg, nie dopatrując się w postępowaniu Zarządu Powiatu Mławskiego istotnego naruszenia prawa.

Sąd stwierdził, iż w danej sprawie organ był właściwy (Zarząd Powiatu Mławskiego) oraz prawidłowo przeprowadzona została procedura konkursu.

W spornych kwestiach dotyczących udziału w komisji jako przedstawicieli organu prowadzącego zarówno 2 członków Zarządu Powiatu Mławskiego tj. Pana Zbigniewa Markiewicza i Pani Krystyny Zając oraz radnego Szymona Zejera, Sąd podzielił stanowisko Zarządu Powiatu Mławskiego, że osoby te mogą być członkami komisji, gdyż przedstawiciel organu to nie tylko pełnomocnik jak w skardze podnosił Wojewoda Mazowiecki ale i reprezentant organu. Reprezentantem takim może też być radny powiatowy związany z oświatą.

W kwestii nadreprezentacji związkowej w komisji  Sąd uwzględnił interpretacje zastosowaną przez Zarząd Powiatu Mławskiego podkreślając, iż przepisy w tym względzie ostatnio ulegały zmianie, nie mniej zarówno wcześniejsze, jak i obecne są dalej bardzo nieprecyzyjne i jeśli ustawodawca uchwala tak nieprecyzyjne przepisy, to nie można organowi postawić zarzutu naruszenia prawa, jeśli stosując je przyjmuje inną interpretacje niż np. Wojewoda, ale potrafi uzasadnić zasadność stosowanej przez siebie interpretacji.

Reasumując Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod kątem zgodności z prawem wydał wyrok, który pozwoli zakończyć trwający wokół sprawy konkursu na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie stan niepewności, wywołany przez osoby, które nie zgadzały się z wynikiem tego konkursu i pozwoli spokojnie pracować osobom w tym ośrodku zatrudnionym.

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09