Kalendarz

Sobota 23 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17876839 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • pieniądze
    pieniądze
    • autor: Gosia K. z Pixabay

Są pieniądze dla niepełnosprawnych, które utraciły w związku z COVID-19 możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej

Powiat Mławski pozyskał ponad 162 tyś zł w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł III. Bezpośrednim realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, a finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- W sumie otrzymaliśmy na to zadanie 167500 zł. Do tej pory do nas wpłynęło 138 wniosków, z czego 124 zostało rozpatrzone pozytywnie i przyznano pomoc finansową na łączną kwotę 162500 zł. Pozostało nam do rozdysponowania 5 tys zł.  – informuje dyrektor PCPR Urszula Krajewska

Pomoc finansowa w ramach Modułu III jest udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, w siedmiu konkretnych przypadkach, a mianowicie dla  osób, które są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Otrzymają też wsparcie podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów o pomocy społecznej (dotyczy m.in.  Dzienny Dom Seniora +, Klub Seniora+), podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Możliwość taką mają też osoby, które są uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne, pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe. Jak już wspomniałam mamy jeszcze środki. Zapraszamy więc uprawnione osoby niepełnosprawne do składania  wniosków – zachęca Urszula Krajewska

Wnioski można składać do dnia 4 września 2020 roku elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON (System SOWlub w wersji papierowej do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4.

 

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09