Kalendarz

Sobota 23 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17876205 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Ulica Mickiewicza w Strzegowie - obecnie

Mamy dofinansowanie na drogę Staroguby - Strzegowo

Będąca na liście rezerwowej do dofinansowania z Funduszy Dróg Samorządowych inwestycja  pn  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo będzie realizowana w 2020 roku przez Powiat Mławski Przyznane bowiem  zostało dofinansowanie w kwocie ponad 1.220 tyś. Ogłosiliśmy przetarg.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy L na odcinku o długości 571 m (ulica Mickiewicza w Strzegowie) wraz z przebudową  skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Partyzantów. Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ziemnych przy poszerzeniu konstrukcji jezdni i zasypywaniu rowów, wykonaniu podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego, wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej jezdni i na poszerzeniu, wykonaniu zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci kolektora deszczowego, studni rewizyjnych i wpustów, wykonaniu chodników, poboczy oraz wykonanie 3  przejść dla pieszych w tym jedno na skrzyżowaniu z oświetleniem obustronnym.

Głównym zadaniem projektowanej drogi jest obsługa istniejącego terenu, w tym przede wszystkim stanowi dojazd do przyległych do drogi posesji i pól oraz stanowi połączenie miejscowości Strzegowo z drogą Nr 7 Gdańsk – Warszawa.  Odcinek projektowany poprawi przejezdność tej drogi oraz przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki poszerzeniu drogi do 7m, wybudowaniu chodników o długości 556 i obustronnego pobocza o szerokości 1 m i dł. 15 m po każdej stronie. Rozwiązany zostanie problem odwodnienia poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej o długości 499 m. Przedmiotowa inwestycja w szerokim zakresie będzie służyć mieszkańcom obszarów wiejskich gdyż powstałe powiązanie komunikacyjne stworzy ścisłe powiązanie obszarów wiejskich z dużymi miastami i z jego otoczeniem.

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1 750 404,67 w tym dofinansowanie z FDS na poziomie 70% -  1 225 283,26 zł. Pozostała część środków na inwestycję to pomoc finansowa Gminy Strzegowo w kwocie 498 865,00 zł a udział powiatu wynosi tylko 26 256,41 zł. Ogłosiliśmy przetarg

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09