Kalendarz

Poniedziałek 25 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Pawła, Miłosza, Tatiany

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17887065 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Lepsze jutro”, Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie oraz Komenda Powiatowa Policji w Mławie przystąpili do realizacji zadania publicznego w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2020 roku. Celem zadania jest przeciwdziałanie oraz ograniczanie zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne z elementami socjoterapii. Projekt skierowany jest do młodzieży z klas 8 szkół podstawowych i będzie realizowany w szkołach: SP 1,  SP 4 i SP 7. 

W ramach przedsięwzięcia organizowany jest konkurs na spot pt. ,,Hejt- Twoja odpowiedzialność”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 14-17 lat z terenu Miasta Mława. Celem konkursu jest poszerzenie świadomości oraz niwelowanie przemocy i cyberprzemocy w różnych grupach społecznych, edukacja i profilaktyka lokalnej społeczności. Zgłoszenie i spot konkursowy należy przesłać / dostarczyć do dnia 25.09.2020 r. do godz. 10.00 do siedziby Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18 lub na adres lepszejutro2012@wp.pl .

Warunki konkursu :

- Spot foto/video nie może trwać dłużej niż 60 s.

- Spot powinien być nagrany na płytę DVD. Płyta powinna być podpisana ( w sytuacji, gdy spot i zgłoszenie będzie dostarczane do siedziby ZOW)

  • Konkurs jest otwarty dla osób w wieku 14 – 17 lat z terenu Miasta Mławy,

  • Każdy uczestnik ma prawo zgłosić tylko jeden spot, dopuszcza się spoty autorstwa kilku osób,

  • Ze wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony 1 najlepszy spot.

  • Każde zgłoszenie oprócz spotu foto/ video powinno zawierać dane personalne autora/autorów: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu popisane przez opiekuna prawnego / rodziców, oświadczenie o przekazaniu praw autorskich

  • Zgłoszenie spotu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatorów konkursu zgody na jego używanie.

Spoty będą oceniane przez komisję według kryteriów: trafność tematyczna, pomysłowość, oryginalność, wartość edukacyjna, wartość profilaktyczna, wartość artystyczna, atrakcyjność przekazu, zgodność z wymogami technicznymi (czas trwania)

Nagrody

  • Spot, który zostanie wybrany przez komisję konkursową będzie emitowany w mediach społecznościowych, na stronach internetowych / w kinie jeśli pozwolą na to możliwości techniczne

  • Autor/ autorzy spotu otrzymają nagrodę rzeczową.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 02.10.2020 r .

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.zowmlawa.home.pl oraz Facebook/ ZowMława, Facebook/Policja Mława.

Link do spotu promującego konkurs: https://www.facebook.com/zowmlawa/videos/1659086087575181/

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09