Kalendarz

Poniedziałek 26 Października 2020

Imieniny

Imieniny: Ewarysta, Lucjana, Damiana

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17020503 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej


 

W dniu 30 lipca 2020r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie została podpisana umowa w ramach Projektu” Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 – działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID – 19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz czterech Domów Dziecka funkcjonujących w powiecie mławskim w zakresie bezpiecznej realizacji ich zadań w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania. Jest szczególnie ważne w sytuacji rozprzestrzeniania się zakażeń na obszarze całego kraju, aby wszyscy uczniowie mieli zabezpieczone właściwe warunki do zdalnej nauki oraz by posiadali środki ochrony osobistej. Ważne jest również stworzenie warunków do obywania kwarantanny w przypadku zaistnienia takiej konieczności dla dzieci przebywających w Domach Dziecka.

Koszt projektu wynosi ogółem 375 850 zł. Finansowanie pochodzi w 84,28% ze środków Unii Europejskiej oraz 15,72% ze środków krajowych. W ramach powyższej kwoty zostanie zrealizowany zakup:

sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania – na kwotę 349 300zł.

- środków ochrony indywidualnej – na kwotę 21 550zł.

- oraz wyposażenie do organizacji miejsca kwarantanny – na kwotę 5 000zł.

Projekt realizowany będzie zgodnie z ze zgłoszonymi przez rodziny zastępcze oraz Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kowalewie potrzebami w powyższym zakresie.

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09