Kalendarz

Poniedziałek 26 Października 2020

Imieniny

Imieniny: Ewarysta, Lucjana, Damiana

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17020571 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Starosta Mławski informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

I.Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowy współzawodnictwie sportowym.

II.   Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcie – 30.07.2020r.

zakończenie – 13.08.2020r.

III. Uczestnicy:

  1. Organizacje pozarządowe
  2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Powiatu Mławskiego.

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Starostwo Powiatowe w Mławie

Wydział Edukacji i Zdrowia

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

a) Uwagi i opinie dotyczące „projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego”  należy zgłaszać na załączonym formularzu w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława lub na adres
e-mail: 
organizacje@powiatmlawski.pl.

b) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

  • odniesienie do zapisów konsultowanego projektu uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie,
  • pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, dane kontaktowe  osoby upoważnionej do reprezentacji.

Szczegóły znajdują się pod adresem:

https://www.bip.powiatmlawski.pl/1794,konsultacje-dla-organizacji-pozarzadowych?tresc=23071

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09