Kalendarz

Poniedziałek 26 Października 2020

Imieniny

Imieniny: Ewarysta, Lucjana, Damiana

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17020551 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

13 lipca 2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę zatwierdzonych wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wniosek powiatu mławskiego na kwotę 2 685 382,74 zł.

Środki zostaną przekazane w dwóch transzach – I transza w kwocie 700 688,92 zł zostanie przekazana w 2020 roku, zaś druga w wysokości 1 971 333,71 zł zostanie przekazana najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku. To zwieńczenie wielomiesięcznych starań Samorządu Powiatu Mławskiego o samodzielne i godne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz pomoc ich opiekunom.

Złożenie wniosku poprzedzone było wieloma konsultacjami społecznymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej dotyczącymi zapotrzebowania osób niepełnosprawnych w powiecie mławskim. Na terenie powiatu mławskiego funkcjonują instytucje świadczące pomoc osobom niepełnosprawnym takie jak Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie, Zespół Ośrodków Wsparcia oraz Dom Pomocy Społecznej ,, Zdrowa Jesień’’ w Bogurzynie. Jednakże istniejące placówki realizują zadania dla konkretnych grup odbiorców. Brakuje placówki, która obejmie swoją działalnością osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i niezaradne życiowo, pozostające bez opieki. Z informacji uzyskanych od pracowników ośrodków pomocy społecznej wynika, że usługi opieki wytchnieniowej są bardzo potrzebne w naszym powiecie.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przeznaczone będzie dla 22 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 20 osób w ramach pobytu dziennego z wyżywieniem oraz dla 2 osób na pobyt całodobowy z wyżywieniem. Pobyt w Centrum umożliwi osobom niepełnosprawnym niezależne/samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w środowisku lokalnym. Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

„Opieka wytchnieniowa” realizowana będzie poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji. Opiekunowie uczestników Centrum zostaną odciążeni od faktycznie sprawowanej opieki, a tym samym będą mieli możliwość kontynuacji pracy zawodowej lub realizacji innych codziennych czynności.

Prowadzone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z typu schorzenia lub niepełnosprawności. Takie usługi nie mogą być świadczone przez zwykłych opiekunów, ale osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarkę, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta.

Niebawem rozpocznie się przebudowa budynku magazynowego przy ulicy Słowackiego w Mławie wraz z rozbudową i nadbudową. Projektowany budynek dwu-kondygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 498,78 m2 posiadał będzie dwa wejścia główne, w tym wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Powiat Mławski przekaże w użytkowanie wybudowany obiekt swojej jednostce organizacyjnej – Powiatowemu  Centrum Pomocy Rodzinie.

 

  • autor: Martyna Zbyrowska, data: 2020-07-16

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09