Kalendarz

Poniedziałek 26 Października 2020

Imieniny

Imieniny: Ewarysta, Lucjana, Damiana

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17020491 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 

3 lipca 2020 roku w Ciechanowie Zarząd Powiatu Mławskiego przy kontrasygnacie Pani Skarbnik podpisał umowę partnerską z Województwem Mazowieckim, dotyczącą realizacji   projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na  lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1. „Edukacja ogólna”. W imieniu Województwa Mazowieckiego umowę podpisał Marszałek Adam Struzik i Wicemarszałek Wiesław Raboszuk 

W ramach projektu Partnerem Wiodącym jest Województwo Mazowieckie, partnerem Powiat Mławski – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie. Po podpisaniu umowy z partnerami Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego. Trafi on do 29 szkół z subregionu ciechanowskiego, 20 – z subregionu płockiego i 10 – z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego.

Projekt zakłada realizację zadań określonych we wniosku tj. szkoleń dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie, wyposażenia szkół i placówek w pakiety oprogramowania do wspierania nauki w ramach zajęć zdalnych, wyposażenia szkół i placówek systemu oświaty w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający w domu możliwości technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Partnerami projektu są organy prowadzące szkoły, które wyraziły chęć udziału w anulowanym programie pn. „Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”. W ramach projektu wspartych zostanie 236 szkół z obszaru województwa mazowieckiego.

Wartość projektu dla wszystkich szkół województwa mazowieckiego wynosi 34 999 800,00 zł. Projekt finansowany jest ze środków UE EFS w wysokości 80%, co stanowi 27 999 840,00 zł, dotacji celowej z Budżetu Państwa – 5% oraz środków własnych wniesionych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – 15%.  Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego Partnera.

 

 

  • autor: Martyna Zbyrowska, data: 2020-07-08

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09