Kalendarz

Środa 27 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Anieli, Przybysława, Angeli

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17921931 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

                                                                                            

Zawiadomienie

 

XVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 roku - godz. 1200w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Reymonta 6. Porządek obrad:

    1. Otwarcie XVI Sesji.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie.
 6. Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2019 rok:
 1. przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2019 rok.
 2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Mławskiego za 2019 rok.
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mławskiego wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2019 rok:
 1. przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu przez Przewodniczącego Zarządu,
 2. zapoznanie się z opinią RIO do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2019 rok,
 3. wysłuchanie opinii stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu,
 4. dyskusja, 
 5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
 6. złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego,
 7. wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 8. głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.
 1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w 2019 roku.
 2.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/178/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 6. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.
 7. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych.
 8. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.
 9. Zamknięcie obrad XVI Sesji.                                                        

                                                                                 

      Przewodniczący Rady Powiatu

      Jan Łukasik

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2020-06-03

XVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego - 10-06-2020

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09