Kalendarz

Niedziela 29 Listopada 2020

Imieniny

Imieniny: Błażeja, Fryderyka, Saturnina

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17311052 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 44/2020
STAROSTY MŁAWSKIEGO
z dnia 21.05.2020  r.

w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 878), zarządzam co następuję:

§ 1
1. Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19, wprowadzam do odwołania zmiany w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie polegające na tym, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, w budynkach zlokalizowanych przy ulicy:
1) Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
2) Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji,
3) Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Wprowadzam kontrolę liczby osób przebywających jednocześnie w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie, o których mowa w ust. 1 poprzez ograniczenie liczby osób (klientów), które mogą jednocześnie przebywać, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu z zastrzeżeniem, że w jednym pomieszczeniu dopuszczalna liczba osób (klientów) nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadań w zakresie obsługi interesantów.
3. Klienci będą wpuszczani do poszczególnych pomieszczeń budynków Starostwa Powiatowego w Mławie pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.
4. Rekomenduje się, aby wizyty w urzędzie poprzedzone były telefonicznym ustaleniem każdej wizyty, uzgodnionej bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami telefonów wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie www.bip.powiatmlawski.pl
5. Do budynków zlokalizowanych w miejscach wskazanych w ust. 1 będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zasada oczekiwania w kolejce w odstępie min. 2 metry.
6. Za kontrolę liczby osób w budynku zlokalizowanym przy ulicy:
1) Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława – odpowiedzialnym jest Sekretarz Powiatu,
2) Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji – odpowiedzialnym jest Dyrektor Wydziału Komunikacji,
3) Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 2
1. Obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Mławie odbywa się:
1) bezpośrednio, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 1, a także poprzez
2) Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP: adrs skrytki: /powiatmlawski/SkrytkaESP,
3) pocztę elektroniczną: starostwo@powatmlawski.pl,
4) pocztę tradycyjną, którą należy kierować w zależności od charakteru sprawy na adres:
a) Starostwo Powiatowe w Mławie Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
b) Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Komunikacji ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława,
c) Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Stary Rynek 10, 06-500 Mława.
2. W budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie, w wyznaczonych miejscach wystawione będą specjalne pojemniki w których Klienci będą mogli składać dokumenty.
3. Wyznaczeni pracownicy będą pełnili dyżury i będą udzielać informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw. Pracowników wyznaczają osoby wskazane w § 1 ust. 6.
4. Przyjmowane będą wpłaty do kas urzędu, które są zlokalizowane w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie przy ulicy:
1) Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
2) Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława,
z zachowaniem pojedynczej obsługi oraz zasad bezpieczeństwa wskazanych w § 1.
5. W kasach urzędu zalecane są płatności bezgotówkowe.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu, Dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie.

§ 4
Z dniem 24 maja 2020 roku traci moc Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Mławskiego z dnia 15.03.2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku.


STAROSTA MŁAWSKI
Jerzy Rakowski

  • autor: Starosta Mławski - Jerzy Rakowski, data: 2020-05-22

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09