Kalendarz

Czwartek 22 Października 2020

Imieniny

Imieniny: Filipa, Kordiana, Marka

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16988885 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Zarządzenie Nr 41/2020

Starosty Mławskiego

z dnia 08.05.2020r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 792 ze zm.), zarządzam co następuję:

§ 1

  1. W Zarządzeniu Nr 15/2020 Starosty Mławskiego z dnia 15.03.2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W związku z ustaleniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, wprowadzam ograniczenia polegające na wykonywaniu realizowanych zadań przez Starostwo Powiatowe w Mławie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w terminie do dnia 22.05.2020r.”

§ 2

Wykonie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie.

§ 3

W zależności od sytuacji panującej w kraju, czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może ulec wydłużeniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA MŁAWSKI

/-/

Jerzy Rakowski

  • autor: Starosta Mławski - Jerzy Rakowski, data: 2020-05-08

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09