Kalendarz

Niedziela 29 Listopada 2020

Imieniny

Imieniny: Błażeja, Fryderyka, Saturnina

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17311266 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - REALIZACJA PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy -z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.0.1843 t.j.) - art. 4 pkt 8 cyt. wyżej ustawy na

REALIZACJĘ PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełnia warunki określone w rozpoznaniu ofertowym oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę (największa ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami).

Ofertę sporządzoną wg wzoru załączonego do niniejszego rozpoznania wraz z kompletem wymaganych dokumentów natęży złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, ul. Słowackiego 18 lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, do dnia 19.05.2020r. do godz. 1400.

 

Joanna Tańska

Zespołu Ośrodków Wsparcia

w Mławie

  • autor: Joanna Tańska, data: 2020-05-06

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09