Kalendarz

Niedziela 29 Listopada 2020

Imieniny

Imieniny: Błażeja, Fryderyka, Saturnina

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17311345 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 9.00 rozpoczęła się XV Sesja Rada Powiatu Mławskiego. Ze względu na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz z uwagi na konieczność przeciwdziałania jego rozpowszechnianiu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i radnych odbyła się ona w trybie korespondencyjnym. Nagranie obrad sesji jest udostępniane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mławskiego. W Sesji uczestniczyło 19 radnych.

Na wstępie prowadzący obrady Sesji Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego odczytał porządek obrad i przedstawił zasady przebiegu sesji.

W dalszej części przebiegu Sesji Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

Od godz. 10.00 do godz. 14.30 nastąpiła przerwa w transmisji obrad sesji. O godz. 14.30 Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego odczytał protokoły z głosowania korespondencyjnego radnych nad poszczególnymi projektami uchwał.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 • przyjęcia Programu Psychologiczno - Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie;

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2019;

 • przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2019;

 • określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2020 rok;

 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2020 rok;

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok;

 • założenia Branżowej Szkoły II stopnia i włączenia jej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie;

 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława;

 • zmiany Statutu Powiatu Mławskiego;

 • wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława;

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;

 • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.

Odnosząc się do projektów uchwał radni telefonicznie i mailowo mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag. Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego godz. 15.00 zamknął XV Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2020-05-05
 • XV Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XV Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XV Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XV Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XV Sesja Rady Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09