Kalendarz

Niedziela 29 Listopada 2020

Imieniny

Imieniny: Błażeja, Fryderyka, Saturnina

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17311342 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

KOMUNIKAT STAROSTY MŁAWSKIEGO DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba wydłużenia wprowadzonych ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie.

W ramach działań mających na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, informuję, iż z dniem 30 kwietnia 2020r. ulegają wydłużeniu wyłączenia dotyczące bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w budynkach zlokalizowanych przy ulicy:

  1. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,

  2. Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji,

  3. Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów to 11 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Szczegóły pracy Starostwa Powiatowego w Mławie w okresie stanu epidemii reguluje Zarządzenie Starosty Mławskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

STAROSTA

Jerzy Rakowski

Mława, dnia 30.04.2020r.

 

 

Zarządzenie Nr 38/2020

Starosty Mławskiego

z dnia 30.04.2020r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 697 ze zm.), zarządzam co następuję:

§ 1

  1. W Zarządzeniu Nr 15/2020 Starosty Mławskiego z dnia 15.03.2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, wprowadza się następującą zmianę:

okres, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia wydłuża się do 08.05.2020r.

§ 2

Wykonie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie.

§ 3

W zależności od sytuacji panującej w kraju, czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może ulec wydłużeniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA MŁAWSKI

Jerzy Rakowski

  • autor: Starosta Mławski - Jerzy Rakowski, data: 2020-04-30

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09