Kalendarz

Środa 21 Października 2020

Imieniny

Imieniny: Hilarego, Urszuli, Jakuba

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16988540 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Zdjęcie z ostatniej XIV Sesji Rady Powiatu

W dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 9.00  odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu Mławskiego w trybie korespondencyjnym.
Porządek obrad:

1.    Otwarcie  XV Sesji Rady Powiatu Mławskiego – godz. 9.00
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XIV Sesji.
4.    Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.
5.    Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 9.00 do 10.00 - radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie:
a)    przyjęcia Programu Psychologiczno - Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc  w Rodzinie;
b)    przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2019;
c)    przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2019;
d)    określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2020 rok;
e)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2020 rok;
f)    przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok;
g)    założenia Branżowej Szkoły II stopnia i włączenia jej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie;
h)    udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława;
i)    zmiany Statutu Powiatu Mławskiego;
j)    wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława;
k)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
l)    zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.
6.    Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady – godz. 10.00 – 13.30
7.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
8.    Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad projektami uchwał – godz. 13.30 – 14.30.
9.    Przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał – godz. 14.30.
10.    Zamknięcie  XV Sesji Rady Powiatu Mławskiego.

 

  • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2020-04-23

XV Sesja Rady Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09