Kalendarz

Niedziela 29 Listopada 2020

Imieniny

Imieniny: Błażeja, Fryderyka, Saturnina

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17311180 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Informacja dotycząca zmian w postępowaniu administracyjnym

 

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Mławskiego!

 

Pragnę Państwa poinformować, że na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wprowadzone zostały zmiany w postępowaniu administracyjnym.

 

Zmiany w postępowaniu administracyjnym obejmują następujące zagadnienia:

 

1) bieg terminów procesowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu,

2) w wyjątkowych przypadkach strona postępowania jest obowiązana na żądanie organu administracji publicznej, w wyznaczonym terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu,

3) czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 są skuteczne,

4) zawieszenie biegu terminów i wstrzymanie jego rozpoczęcia w sprawach załatwianych milcząco, w sprawach, w których organ może wystąpić ze sprzeciwem oraz w sprawach, w których niezbędne jest wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej,

5) nie stosuje się przepisów o bezczynności organów,

6) nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa,

7) wprowadzono możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych.

 

Starosta Mławski jako organ który wykonuje wyżej wskazane uregulowania prawne zapewnia, że dołoży wraz ze swoimi urzędnikami Starostwa Powiatowego w Mławie wszelkich starań, aby postępowania administracyjne toczyły się dalej, dokonywane były czynności procesowe uwzględniając jednak nowe uregulowania dotyczące kwestii biegu terminu postępowania.

Z wyrazami szacunku

Starosta Mławski

Jerzy Rakowski

  • autor: Starosta Mławski - Jerzy Rakowski, data: 2020-04-09

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09