Kalendarz

Wtorek 1 Grudnia 2020

Imieniny

Imieniny: Edmunda, Blanki, Natalii

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17328830 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 92

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

z dnia 11 marca  2020 r.

 

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa mazowieckiego organizowania imprez artystycznych
i rozrywkowych.   

 

§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:

  1. imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  2. imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)

- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa mazowieckiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

 

§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
z siedzibą w Radomiu oraz Komendantowi Stołecznemu Policji.

 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w  Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w  Warszawie.

 

§ 6.  Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.    

 

 

Wojewoda Mazowiecki

Konstanty Radziwiłł

 

 

Zarządzenia znajduje się na stronie rządowej pod adresem:

 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zarzadzenia-2020-r

 

  • autor: Wojewoda Mazowiecki, data: 2020-03-12

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09