Kalendarz

Środa 27 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Anieli, Przybysława, Angeli

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17921367 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych do wyczerpania limitu środków w ramach projektu

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (IV)",

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  W ramach niniejszego projektu na prace interwencyjne mogą być kierowane wyłącznie osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, w tym w szczególności:

- z kategorii NEET, tj. nie kształcą się –  nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; nie szkolą się –  nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych),
- z niepełnosprawnościami,
- długotrwale bezrobotne,
- posiadające niskie kwalifikacje zawodowe.

Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
 
Wnioski w sprawie organizacji prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, pok. 119, nr tel. 23 655-19-96 w. 312 oraz pod adresem:  https://mlawa.praca.gov.pl/web/powiatowy-urzad-pracy-w-mlawie/-/14535

  • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, data: 2020-02-28

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09