Kalendarz

Poniedziałek 26 Października 2020

Imieniny

Imieniny: Ewarysta, Lucjana, Damiana

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17020540 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej.

 

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie.

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być  powierzone osobom, które:

 • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny  - w przypadku , gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, ci zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej jedna osoba w rodzinie musi posiadać stałe źródło dochodu.

Osobom, chętnym do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oferujemy:

 • bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowe (50 godz. teorii oraz 10 godz. praktyki);
 • wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej;
 • świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz korzystanie z poradnictwa psychologicznego.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • osobisty - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, ul. Reymonta 4, I piętro, pokój nr 5,
 • telefoniczny na nr tel. 23 654-43-56,
 • e-mail:  pcprmlawa@poczta.onet.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

 • autor: Urszula Krajewska PCPR, data: 2020-01-17

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09