Kalendarz

Sobota 24 Października 2020

Imieniny

Imieniny: Antoniego, Marcina, Rafała

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17013466 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Od 1 stycznia 2020 r. w Powiecie Mławskim można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w punktach mieszczących się w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 pok. 2 oraz w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18 , a także w Gminach: Szydłowo, Wiśniewo, Dzierzgowo, Strzegowo i Wieczfnia Kościelna.

 

Nowością są punkty porad obywatelskich działające w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6  pok. 2 w każdy piątek w godz. 9 – 13 oraz w Gminach: Dzierzgowo, Szydłowo, Wiśniewo i Wieczfnia Kościelna według harmonogramu wskazanego w wykazie dyżurów.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego. Porada obywatelska polega na wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu; przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji; wsparcie klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności  podejmowaniu decyzji; w razie potrzeby sporządzenie razem z klientem planu działania.   

 

W zależności od bieżącego zapotrzebowania od 1 stycznia 2020 r. dostępna jest również usługa  nieodpłatnej mediacji. Nieodpłatna mediacja świadczona jest podczas ogólnych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa Obywatelskiego.

 

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na usługę nieodpłatnej mediacji - w punktach organizuje się spotkania mediacyjne z mediatorem  z tym, że czas trwania jednego spotkania mediacyjnego podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Termin wszczęcia mediacji od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez osobę uprawnioną wynosi 7 dni.

 

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

 

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także  w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba (fizyczna), której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa

 

 

Przypominamy, że aby skorzystać z usług nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego oraz mediacji  należy umówić termin wizyty pod nr 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl

 

Nieodpłatne poradnictwo przysługuje każdej osobie , której nie stać na podtycie odpłatnej pomocy i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://www.bip.powiatmlawski.pl/2314,nieodplatna-pomoc-prawna

  • autor: Renata Brodacka, data: 2020-01-07

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09