Kalendarz

Wtorek 31 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Beniamina, Balbiny, Kornelii

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15579164 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

XII Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 roku - godz. 1200w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Reymonta 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XII Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
 5. Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób   bezrobotnych realizowanych w 2019 roku  w powiecie mławskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin  pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Mławskiego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie  w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Mławie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Mławie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie w pięcioletnie Technikum  nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie w pięcioletnie Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stupsk.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dla drogi powiatowej (ul. Graniczna i ul. Brukowa).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2020 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.
 26. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.
 27. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych.
 28. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.

Zamknięcie obrad XII Sesji.

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2019-12-02

Relacja z XII Sesji Rady Powiatu Mławskiego - 02.12.2019 r.

 • data: 2019-12-02

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09