Kalendarz

Wtorek 31 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Beniamina, Balbiny, Kornelii

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15579267 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Burmistrz Miasta Mława oraz Fundacja Fundusz Współpracy prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, obejmujący swymi działaniami subregion ciechanowski zapraszamy do udziału w szkoleniu „Księgowość w organizacjach pozarządowych”. Szkolenie poprowadzi Pani Aldona Olszewska właścicielka biura rachunkowego, która w codziennej pracy rozlicza księgowość stowarzyszeniom. Spotkanie szkoleniowe, odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16:15 w sali ślubów w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Sienkiewicza 1.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, które organizuje szkolenie ”Księgowość w organizacjach pozarządowych” posiada akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obejmuje wsparciem zarówno osoby w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotne, w tym osoby z niepełnosprawnościami, jak również osoby prawne, tj. organizacje pozarządowe (NGO), jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej (PES), instytucje rynku pracy, z siedzibą lub miejscem zamieszkania w powiatach: ciechanowskim, pułtuskim, płońskim, żuromińskim, mławskim.

Formy wsparcia, jakie możemy zapewnić uzależnione są od indywidualnych potrzeb zgłaszającej się organizacji lub osoby fizycznej, którzy będąc w trudnej sytuacji bądź planując rozwój i tworzenie miejsc pracy mogą liczyć m.in. na:
•    objęcie działaniami animacyjnymi, w tym pomoc w diagnozie potrzeb, włączenie
w tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej, udział w wyjazdach studyjnych, spotkaniach i seminariach, możliwość otrzymania grantu na zrealizowanie inicjatywy mającej na celu rozwój ekonomii społecznej w regionie, itp.
•    inkubację nowych NGO i PES, w tym praktyczne szkolenia i warsztaty dotyczące
m.in.: komunikacji interpersonalnej i motywacji, praktycznych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, przygotowania biznesplanu, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, bony finansowe na rozwój nowych organizacji, a w przypadku podmiotów zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej specjalistyczne doradztwo (np. prawne, księgowe, marketingowe) i usługi (np. marketingowe)
•    udział w ścieżce dotacyjnej, gdzie nasi eksperci pomogą powołać nowe przedsiębiorstwo społeczne lub w przedsiębiorstwo społeczne przekształcić istniejącą organizację pozarządową. W tej ścieżce na start otrzymać można dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe,
a także przez 12 miesięcy wsparcie doradcy biznesowego i doradców specjalistycznych oraz możliwość sfinansowania szkoleń zawodowych i doradztwa branżowego dla zatrudnionych pracowników, a osoby pochodzące z grupy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mogą stać się pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach dotacyjnych oraz otrzymać wsparcie reintegracyjne w oparciu o indywidualny plan działania

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Janusz Kowalski - Animator, tel. 503-932-068

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi
Agnieszka Puzio – Dębska, tel. 604-417-109

  • autor: Agnieszka Puzio-Dębska, data: 2019-11-20

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09