Kalendarz

Wtorek 31 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Beniamina, Balbiny, Kornelii

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15579341 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Szerokopasmowy Internet dla mławskich szkół w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i staże dla uczniów szkół realizujących kształcenie zawodowe

Prócz projektów realizowanych w oświacie, o których pisaliśmy na bieżąco, zarówno tych inwestycyjnych jak i miękkich, Powiat Mławski wraz ze swoimi jednostkami oświatowymi realizował poniższe zadania także  w czasie wakacji. W tym czasie podjęto niżej wymienione projekty: 

Ogólnopolska Sieć Edukacji

Na mocy ustawy z dnia 27 października  2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) szkoły otrzymały możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Na tej podstawie od roku 2018 Powiat Mławski podejmował wiele czynności, we współpracy z prowadzonymi przez siebie szkołami, przygotowujących szkoły do wejścia w Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.

Dzięki OSE szkoły mają zapewniony bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100mb/s, usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmujące ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, w tym w sprawie szkół w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przez dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

W czerwcu w roku szkolnym 2018/2019 organ prowadzący wydał ostateczne zgody dla dyrektorów szkół na dołączanie szkół do OSE. Szkoły uzupełniły szczegółową ankietę techniczną i zostały zweryfikowane pod kątem technicznym na miejscu przez operatora OSE czyli Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy, mający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań telekomunikacyjnych dla edukacji.   

Na obecnym etapie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Mławie, I Liceum Ogólnokształcące w Mławie, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3 i Zespół Szkół nr 4 w Mławie, podpisały umowy z operatorem, co oznacza, że wnioski do OSE zostały złożone i szkoły są w trakcie podłączenia, które powinno nastąpić wkrótce, najpóźniej do dnia 30.12.2019 r.

  • Logo

Staże dla uczniów szkół realizujących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” w ramach RPO WM 2014-2020

Powiat Mławski realizuje zgodnie z umową podpisaną w dniu 6 kwietnia 2018 r. projekt finansowany z EFS i BP pn. „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu to 13.02.2018 - 31.03.2023 r. Wartość ogółem projektu wynosi  119 999 576,40 zł.  Łączna wartość wsparcia dla Powiatu Mławskiego 4 609 381,25 zł. Wkład własny niepieniężny łącznie wynosi 122 885,00 zł., w postaci: wynajmu sal lekcyjnych w kwocie nie mniejszej niż 42 317,00 zł oraz w pozostałej kwocie w zakresie zaangażowania pracowników na rzecz opracowania innowacji pedagogicznych oraz wsparcia rozwoju nauczycieli w tym zakresie.

Projekt przewidziany jest dla uczniów i nauczycieli techników w Zespole Szkół nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w Mławie. W ramach niniejszego projektu, jednym z 5 zadań jest realizacja staży dla uczniów.
Aktualnie w lipcu i sierpniu tego roku z wstępnie zakwalifikowanych 180 uczniów zrealizowano staż u pracodawców dla 178 uczniów, w tym: 47 uczniów w ZS nr 1, 80 uczniów w ZS nr 2, 19 uczniów z ZS nr 3 i 32 uczniów w ZS nr 4. Uczniowie odbyli 150 godzin stażu zdobywając doświadczenie zawodowe, nowe umiejętności i kwalifikacje niezbędne na obecnym rynku pracy i  zgodne z wykonywanym zawodem.

Staż wynagrodzony jest stypendium stażowym w wysokości 2 000,00 zł.  W ramach stażu uczniowie mieli finansowany dojazd na miejsce stażu jeśli znajdował się poza miejscem ich zamieszkania, odzież roboczą i obowiązkowe przeszkolenie BHP. Ponadto pracodawca z tytułu sprawowania opieki nad stażystą bezpośrednio bądź przez wyznaczonego do tego celu pracownika, otrzymał refundację poniesionych kosztów.

 

  • Logo
    • autor: Eliza Śledzińska, data: 2019-10-09

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09