Kalendarz

Poniedziałek 24 Lutego 2020

Imieniny

Imieniny: Bogusza, Macieja, Marka

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15405062 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Starosta Mławski informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcie – 16.10.2019 r.

zakończenie – 30.10.2019 r.

 

III. Uczestnicy:

  1. Organizacje pozarządowe
  2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Powiatu Mławskiego.

 

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Starostwo Powiatowe w Mławie

Wydział Edukacji i Zdrowia

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

 

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

a) Uwagi i opinie dotyczące „projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego”  należy zgłaszać na załączonym formularzu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie, ul.

Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława lub na adres e-mail: organizacje@powiatmlawski.pl.

b) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

  • odniesienie do zapisów konsultowanego projektu uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie,
  • pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, dane kontaktowe  osoby upoważnionej do reprezentacji.

Szczegóły znajdują się pod adresem:

https://www.bip.powiatmlawski.pl/1794,konsultacje-dla-organizacji-pozarzadowych?tresc=21376

  • autor: Beata Chocholska, data: 2019-10-08

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09